Yrken på engelska

Annons
1
Välj rätt engelskt yrkesnamn
Flervalsfrågor
2
Länka ihop
Bild till yrkesnamn
3
Yrkesmemory
4
Skriv engelskt yrkesnamn
Frågor med fritextsvar Svår
5
Välj/skriv yrket i luckan
Lucktext Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 10:26 efter 8 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:17 efter 49 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:16 efter 38 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:15 efter 44 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Länka ihop (Bild till yrkesnamn).
2024-04-12 09:14 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:14 efter 19 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:13 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:13 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:12 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt engelskt yrkesnamn.
2024-04-12 09:11 efter 1 minuts spelande.
Annons

Ett spel som tränar vad olika yrken heter på engelska.

Spelet Yrken på engelska

Instruktioner till Yrken på engelska

Här ser du ett spel som tränar vad olika yrken heter på engelska. Du får flera olika yrken att välja mellan, i jakten på att lära dig de nya engelska orden. Lycka till!

1. Välj rätt engelskt yrkesnamn

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 22 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Länka ihop (Bild till yrkesnamn)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 22 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Yrkesmemory

MemoryMemory - Nivån innehåller 22 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriv engelskt yrkesnamn

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 22 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Välj/skriv yrket i luckan

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Yrken på engelska. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Yrken på engelska kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-10-23
Publicerat online
2020-04-28
Unikt id
11440
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 324
5
199
4
31
3
18
2
7
1
69

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
24 oktober 2023 13:13
Bra spel tycker jag och det var roligt att spela
Anonym
24 mars 2022 10:21
Jag tycker att spelet är jätte bra

Fler fördelar med plusmedlemskap