Geografiska begrepp

Annons
1
Bas 1
Memory, 10 par
2
Bas 2
Ordfläta, Bokstavsbräde
3
Bas 3
Lucktext Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 3. Bas 3 (Lucktext).
5 minuter sedan efter 26 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Bas 1 (Memory, 10 par).
2024-05-24 12:32 efter 11 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 3. Bas 3 (Lucktext).
2024-05-23 10:31 efter 19 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 3. Bas 3 (Lucktext).
2024-05-23 10:31 efter 25 sekunders spelande.
En elev fick ut alla orden på nivå 2. Bas 2 (Ordfläta).
2024-05-23 10:30 efter 18 minuters spelande.
En elev fick 64 drag på nivå 1. Bas 1 (Memory, 10 par).
2024-05-23 09:45 efter 2 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 3. Bas 3 (Lucktext).
2024-05-23 09:42 efter 6 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 2. Bas 2 (Ordfläta).
2024-05-23 08:50 efter 7 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Bas 3 (Lucktext).
2024-05-23 08:34 efter 17 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Bas 1 (Memory, 10 par).
2024-05-23 08:33 efter 5 sekunders spelande.
Annons

Här får du öva de geografiska begrepp vi jobbat med i klassrummet.

Spelet Geografiska begrepp

Instruktioner till Geografiska begrepp

Det här är grundläggande viktiga geografiska begrepp som du behöver kunna för att förstå geografiundervisningen.

1. Bas 1 (Memory, 10 par)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Bas 2 (Ordfläta)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Bas 3 (Lucktext)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Geografiska begrepp. Maximala antalet poäng (3 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 3 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Geografiska begrepp kan du totalt få 3 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Geografi
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 139937)
Uppdaterat
2020-09-07
Publicerat online
2020-09-07
Unikt id
10171
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 101
5
66
4
7
3
7
2
5
1
16

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap