Privatekonomi och konsumtion

Annons
1
Begrepp
Flervalsfrågor
2
Begrepp och förklaring
Länka ihop Svår
3
Ord
Mastermind
4
Sök begreppen
Ordsök, Bokstavsbräde
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 4. Sök begreppen (Ordsök).
2024-06-18 11:11 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Ord.
2024-06-18 11:09 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Begrepp och förklaring (Länka ihop).
2024-06-18 11:07 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Begrepp (Flervalsfrågor).
2024-06-18 11:04 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Ord.
2024-06-17 15:06 efter 46 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Begrepp (Flervalsfrågor).
2024-06-17 15:05 efter 21 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 4. Sök begreppen (Ordsök).
2024-06-16 16:56 efter 10 minuters spelande.
Någon fick 7 gissningar på nivå 3. Ord.
2024-06-16 16:45 efter 5 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Ord.
2024-06-16 16:41 efter 33 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Begrepp och förklaring (Länka ihop).
2024-06-16 16:40 efter 2 minuters spelande.
Annons

Träna viktiga begrepp som hör till området Privatekonomi och konsumtion i HKK.

Spelet Privatekonomi och konsumtion

Instruktioner till Privatekonomi och konsumtion

Träna viktiga begrepp som hör till området Privatekonomi och konsumtion i HKK.

Genom att förstå och tillämpa dessa begrepp kan eleven skapa en stabil och hållbar privatekonomi samt fatta välgrundade konsumtionsbeslut som främjar det egna ekonomiska välbefinnandet på lång sikt.

1. Begrepp (Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Begrepp och förklaring (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 2 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Ord

MastermindMastermind - Nivån innehåller 19 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Elevens mål är att lösa kodordet på maximalt 10 gissningar. För varje gissning får eleven veta om bokstaven ingår i ordet (gul), om den också är på rätt plats (grön) eller om den inte ingår alls (grå). Orden spelaren gissar behöver inte vara ord som existerar i någon ordbok. Klarar spelaren att lösa ordkoden och får fram det gömda ordet innan de 10 gissningarna tar slut har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Sök begreppen (Ordsök)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 19 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 8-vägs krokiga ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Privatekonomi och konsumtion. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Privatekonomi och konsumtion kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Ytterligare spelinformation

Ämne
Hem- och konsumentkunskap
Målgrupp
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2024-05-16
Publicerat online
2022-11-08
Unikt id
16003
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 29
5
15
4
4
3
3
2
1
1
6

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

J
Jag e Army Bts Bts jungkook❤️
16 november 2022 12:56
Jag tycker att det är lite för svåra uppgifter kan ni göra fler uppgifter fast lättare tack bästa elevspel 🤗

Fler fördelar med plusmedlemskap