Städer på medeltiden

Annons
1
Sätt in ordet
Lucktext Svår
2
Välj alternativ
Flervalsfrågor
3
Ordgömma
Bokstavsbräde
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 3. Ordgömma.
2 timmar sedan efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in ordet.
21 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in ordet.
22 timmar sedan efter 51 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Ordgömma.
22 timmar sedan efter 11 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 3. Ordgömma.
22 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Välj alternativ.
22 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in ordet.
22 timmar sedan efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in ordet.
2023-11-28 13:59 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Välj alternativ.
2023-11-27 11:25 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in ordet.
2023-11-27 11:22 efter 2 sekunders spelande.
Annons

kunskapsspel om städer på medeltiden historiaspel för mellanstadiet.

Spelet Städer på medeltiden

Instruktioner till Städer på medeltiden

Man tränar begrepp och kunskaper om medeltidens städer. Det passar för barn i tidig mellanstadieålder.

1. Sätt in ordet

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

2. Välj alternativ

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Ordgömma

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 4 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Städer på medeltiden. Maximala antalet poäng (3 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 3 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Städer på medeltiden kan du totalt få 3 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Historia
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Övar
Medeltiden Städer
Spelskapare
En användare (id 88379)
Uppdaterat
2017-03-24
Publicerat online
2017-03-23
Unikt id
6478
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 107
5
69
4
10
3
2
2
2
1
24

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

Anonym
11 april 2018 19:25
Det är roligt att spela elevspel

Fler fördelar med plusmedlemskap