Redskapens namn - fler redskap

Annons
1
Redskapsmemory
2
Vad heter redskapet?
Välj ett, Flervalsfrågor Svår
3
Lucktext
Klura ut vilket redskap det är Svår
4
Redskap
Hitta redskapen, Bokstavsbräde
5
Gissa redskapet
3 ballonger, Gissa ord Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 5. Gissa redskapet (3 ballonger).
10 timmar sedan efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Lucktext (Klura ut vilket redskap det är).
11 timmar sedan efter 16 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Vad heter redskapet? (Välj ett).
11 timmar sedan efter 47 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Vad heter redskapet? (Välj ett).
11 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick 45 drag på nivå 1. Redskapsmemory.
11 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Vad heter redskapet? (Välj ett).
2024-04-23 17:21 efter 31 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Gissa redskapet (3 ballonger).
2024-04-23 17:19 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Redskap (Hitta redskapen).
2024-04-23 17:19 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Vad heter redskapet? (Välj ett).
2024-04-23 17:19 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Lucktext (Klura ut vilket redskap det är).
2024-04-23 17:19 efter 6 sekunders spelande.
Annons

Ett måste för att det ska fungera bra under en redskapslektion är att du kan redskapens namn.

Spelet Redskapens namn - fler redskap

Instruktioner till Redskapens namn - fler redskap

Träna och lär dig redskapens namn. Det underlättar när vi ska plocka fram redskap till idrottslektionen. Även ett måste om du vill ha ett bra omdöme. I detta spel övar du på följande redskap och begrepp med bild och text:

Bock, Trampett, Hoppram, Trapets, Häck, Höjdhoppställning, Repstege, Bockavstånd, Dubbelbom, Pedalo

1. Redskapsmemory

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Vad heter redskapet? (Välj ett)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Lucktext (Klura ut vilket redskap det är)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 2 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Redskap (Hitta redskapen)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 8 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Gissa redskapet (3 ballonger)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 10 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Redskapens namn - fler redskap. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Redskapens namn - fler redskap kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Redskapens namn
Idrott och hälsa

Ytterligare spelinformation

Ämne
Idrott och hälsa
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-10-05
Publicerat online
2018-02-07
Unikt id
7780
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 89
5
49
4
11
3
7
2
5
1
17

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

E
Daniel Lind
5 oktober 2020 09:15
Olivia: På bilden för trapets så syns även ringarna i samma redskap. Om du tittar noga så ser du att det är en stång mellan linorna, vilket gör det till en trapets.
O
Olivia
23 februari 2018 11:34
Hej!

både när jag och min kompis körde Redskapens namn nr 2 memory så gick trampets och ringar ihop

Fler fördelar med plusmedlemskap