Från råvara till avfall

Annons
1
Råvara
Memory
2
Papper
Flervalsfrågor
3
Plast
Lucktext
4
Glas
Frågor med fritextsvar Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 4. Glas.
17 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Plast.
17 timmar sedan efter 5 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Papper.
17 timmar sedan efter 48 sekunders spelande.
Någon fick 14 drag på nivå 1. Råvara.
17 timmar sedan efter 57 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Råvara.
19 timmar sedan efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Råvara.
2024-05-23 12:47 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Glas.
2024-05-23 12:47 efter 51 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Plast.
2024-05-23 12:46 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Glas.
2024-05-23 12:40 efter 24 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Plast.
2024-05-23 12:39 efter 3 sekunders spelande.
Annons

Eleverna kan öva på området ''Från råvara till avfall''.

Spelet Från råvara till avfall

Instruktioner till Från råvara till avfall

Eleverna kan genom övningarna träna på kunskaper om plast, glas, metaller och papper. Eleverna arbetar med det centrala innehållet:

Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

1. Råvara

MemoryMemory - Nivån innehåller 6 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 6 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Papper

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 3 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Plast

LucktextLucktext - Nivån innehåller 4 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 4 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Glas

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Från råvara till avfall. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Från råvara till avfall kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Kemi
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 301002)
Uppdaterat
2023-10-08
Publicerat online
2023-10-08
Unikt id
17610
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.4
Totalt 48
5
23
4
6
3
2
2
3
1
14

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap