Omvandla bråk, procent och decimal

Annons
1
Bråk till decimal
Välj rätt, Flervalsfrågor Svår
2
Bråk till procent
Välj rätt, Flervalsfrågor Svår
3
Decimal till bråk
Välj rätt, Flervalsfrågor
4
Decimal till procent
Välj rätt, Flervalsfrågor
5
Procent till bråk
Välj rätt, Flervalsfrågor
6
Procent till decimal
Välj rätt, Flervalsfrågor
7
Bråk till decimal
Skriv själv, Frågor med fritextsvar
8
Bråk till procent
Skriv själv, Frågor med fritextsvar
9
Decimal till bråk
Skriv själv, Frågor med fritextsvar
10
Decimal till procent
Skriv själv, Frågor med fritextsvar
Annons
11
Procent till bråk
Skriv själv, Frågor med fritextsvar
12
Procent till decimal
Skriv själv, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Bråk till procent (Välj rätt).
21 timmar sedan efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Bråk till decimal (Välj rätt).
21 timmar sedan efter 52 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Bråk till procent (Välj rätt).
22 timmar sedan efter 12 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Bråk till procent (Välj rätt).
22 timmar sedan efter 47 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Bråk till decimal (Välj rätt).
22 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Bråk till decimal (Skriv själv).
2024-07-13 21:54 efter 43 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Bråk till decimal (Skriv själv).
2024-07-13 21:53 efter 55 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Bråk till decimal (Skriv själv).
2024-07-13 21:52 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 6. Procent till decimal (Välj rätt).
2024-07-13 21:50 efter 44 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Procent till bråk (Välj rätt).
2024-07-13 21:49 efter 55 sekunders spelande.

Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Spelet Omvandla bråk, procent och decimal

Instruktioner till Omvandla bråk, procent och decimal

Ett tal kan skrivas på många sätt. I detta spel tränar du på att skriva det på bråkform, decimalform samt i procentform. Du tränar hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, sjundedel, åttondel, niondel samt tiondel. Beroende på nivå ovan så kommer du att träna på ett av följande omvandlingar:
Bråk till procent, t.ex. 1/10 = 10%
Bråk till decimaltal, t.ex. 1/2 = 0,5
Procent till bråk, 25% = 1/4
Procent till decimal, 33% ? 0,33
decimal till bråk, t.ex. 0,125 = 1/8
decimal till procent, t.ex. 0,25 = 25%
Bråktalen avrundas i detta spel till decimaltal och procenttal med två värdesiffror. Bråktalen kommer att skrivas varierande med text och siffror!

1. Bråk till decimal (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Bråk till procent (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Decimal till bråk (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Decimal till procent (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Procent till bråk (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Procent till decimal (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Bråk till decimal (Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Bråk till procent (Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Decimal till bråk (Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Decimal till procent (Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Procent till bråk (Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Procent till decimal (Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Omvandla bråk, procent och decimal. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Omvandla bråk, procent och decimal kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Elevspel
Uppdaterat
2014-11-22
Publicerat online
2014-11-22
Unikt id
1415
Sparat av
20-30 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.4
Totalt 1 104
5
526
4
102
3
67
2
52
1
357

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

E
Enkelt
19 mars 2024 12:39
Det var enkelt men bra rekommenderar
L
Lukas.N
29 februari 2024 08:43
Jag tycker det a spelet är roligt.
B
Banan melon kiwi och citron
22 september 2023 11:35
Jätte kul spel det va det bästa spelet någonsin
Anonym
22 september 2023 11:31
Asså, jag fattar verkligen inget! Man lär sig mycket men glömmer alltid bort!
M
mmm
1 december 2022 13:38
hej jag gillar it detta spel, för jag klarar det inte. Så gör det enklare tack så får ni mer stjärnor av mig nästa gång!
Ä
äta krisbiga shishp
17 maj 2022 08:35
Mycket bra spel för mina elever. De som gjorde detta borde få ett pris.
Anonym
10 december 2021 12:46
Jättebra spel. Jag lär mig jättemycket!!!!!!
Anonym
15 november 2021 17:50
Jag rekommenderar det här spelet för att man lär sig och flera kommer börja engagera sig. I såna här spel för någon gång om ni kommer ha prov som mig och feila er kommer ni ha ångrat er så himlaaaa mycket.

PS: TRO MIG DET ÄR BÄST FÖR ER OM NI GÖR DETT SÅ FÅR NI BRA BETYG (: (: (: (: (: (: (: (: (: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonym
22 september 2021 10:55
jag tycker det är jätte tråkit
B
black shadow
18 maj 2021 18:52
jag tycker att det är bra för att man lär sig det man borde kunna i skolan
F
Förrvirad 7:a
21 april 2021 12:06
Min lärare säger att alla ska jobba med det här men övningarna är ju för 4-6 inte 7:or liksom tf
M
Mattematiker från 5:an
28 januari 2021 09:03
Det här var en utmanande övning som passade perfekt till mig. Dom här övningarna är exakt de jag måste kunna till mitt prov. Jag hoppas att fler inspereras till att göra dessa fantastiska övningarna på elevapel.
P
PIXEL 5A
22 januari 2021 08:50
Vi tränar decimal i skolan det är bra tycker jag
J
Jacob
18 mars 2020 10:17
Jag ren av älskar elevspel och speciellt denna övning
H
Hmmmm?
10 december 2019 10:27
det är inte bra spel jäte lett man får inte det svårihet man vill
M
my name is tim
14 oktober 2019 09:51
jag tyckte det var helt ok men lite enklare för jag är inte så bra på det här. Annars bra ;)
H
Hanna Söderström
6 mars 2019 09:12
Det var väldigt kul och lite enkelt och litet lät men för det mesta var det kull och det basar för många åldrar
H
Hmm?...
1 februari 2019 09:55
Hmm?... jag förstår inte riktigt vad ni tänker
H
Hmm?...
31 januari 2019 11:09
Vilka datorer använder ni alla som tycker det laggar funkar helt fint för mig. Väldigt bra rekommenderar
Anonym
28 januari 2019 11:05
Förlät men bra spel eftersom att det inte laggar
J
jag.
25 januari 2019 11:10
jag tycker att spelet är bra
H
hemligt
12 december 2018 17:05
Spelet är inte bra för att man får inte 100% klart vad man ska göra
Anonym
22 november 2018 15:54
Inte kul alls, man måste vänta jättelänge när man tryckt på nästa för att komma till nästa uppgift.
S
Sofie
10 september 2018 18:22
Det här var väldigt enkelt, kan ni inte göra liiiiiiiiiiiiiiite svårare?
Anonym
9 september 2018 11:32
Om man har lite svårt att komma ihåg alla tal, spela detta! Så lärorikt! PS. Jätteroligt!
M
Martin Pedersen
7 maj 2018 12:32
Jag tycka spel er jatterolig. Myket braa.
Anonym
9 april 2018 10:39
jättebra spel, den hjälper mig.
M
MiNNAs Yt
6 april 2018 11:06
Heeej denna var lite bra?
W
wilma
3 april 2018 09:21
Det var jätte änkelt med desimaltal
A
Axel
12 mars 2018 13:10
ja den tolfte var den lättaste skulla vilja att den var ettan :D
H
Hajen
5 februari 2018 09:14
Det var mycket bra och roligt samt inspirerande
D
Daniella
29 januari 2018 15:50
jag tycker det var bra , men jag tycker att de borde byta siffror oftare man lär säg ju bara dessa ... annars super xD
O
Olle
27 november 2017 13:07
Väldigt enkel för att bli läxa.
M
Maya
24 oktober 2017 09:04
Hej det var roligt att spela
L
lujain
16 oktober 2017 11:17
jag tycker att man kan lära sig av det här man kan bara tränna och tränna
K
kevin jigfelt
5 oktober 2017 17:42
Jag tycker att det är bra träning men 12 var aldelles för lett!
A
ADEL
2 oktober 2017 18:29
detta är bäst i världen
S
sggsdvchv
13 maj 2017 10:31
Bra spel. Men när man har en dålig lärare som ger dåliga resultat måste man göra omprov
Anonym
4 maj 2017 13:38
Bra spel men lite svårare vill jag ha. tack!
Anonym
5 april 2017 12:26
det var väldigt enkelt men roligt.

Fler fördelar med plusmedlemskap