Avrundning och överslagsräkning

Annons
1
Avrundning
Till tusental, Frågor med fritextsvar
2
Avrundning
Till hundratal, Frågor med fritextsvar
3
Avrundning
Till tiotal, Frågor med fritextsvar
4
Avrundning
Till ental, Frågor med fritextsvar
5
Avrundning
Blandat heltal, Frågor med fritextsvar
6
Avrundning
Till tiondelar, Frågor med fritextsvar
7
Avrundning
Till hundradelar, Frågor med fritextsvar
8
Avrundning
Till tusendelar, Frågor med fritextsvar
9
Avrundning
Blandat decimaler, Frågor med fritextsvar
10
Avrundning
Blandat, Frågor med fritextsvar Svår
Annons
11
Överslagsräkning heltal
Del 1, Frågor med fritextsvar Svår
12
Överslagsräkning heltal
Del 2, Frågor med fritextsvar
13
Överslagsräkning heltal
Del 3, Frågor med fritextsvar
14
Överslagsräkning heltal
Del 4, Frågor med fritextsvar Svår
15
Överslagsräkning decimaltal
Del 1, Frågor med fritextsvar Svår
16
Överslagsräkning decimaltal
Del 2, Frågor med fritextsvar Svår
17
Överslagsräkning decimaltal
Del 3, Frågor med fritextsvar Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 6. Avrundning (Till tiondelar).
2024-07-18 22:18 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Avrundning (Till tiondelar).
2024-07-18 22:18 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Avrundning (Till tiondelar).
2024-07-18 22:18 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Avrundning (Till tiondelar).
2024-07-18 22:18 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 6. Avrundning (Till tiondelar).
2024-07-18 22:17 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Avrundning (Till tusental).
2024-07-18 22:15 efter 31 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 12. Överslagsräkning heltal (Del 2).
2024-07-18 14:31 efter 6 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Avrundning (Till hundradelar).
2024-07-17 22:54 efter 2 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 17. Överslagsräkning decimaltal (Del 3).
2024-07-17 14:08 efter 15 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 17. Överslagsräkning decimaltal (Del 3).
2024-07-17 14:08 efter 38 sekunders spelande.

Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Spelet Avrundning och överslagsräkning

Instruktioner till Avrundning och överslagsräkning

Eleven börjar med att öva sig på avrundning. Det finns här olika svårighetsgrader uppdelat på hur långt det ska avrundas.

I spelet får eleven sedan öva på att sätta detta i ett sammanhang när eleven tränar på överslagsräkning.

1. Avrundning (Till tusental)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Avrundning (Till hundratal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Avrundning (Till tiotal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Avrundning (Till ental)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Avrundning (Blandat heltal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Avrundning (Till tiondelar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Avrundning (Till hundradelar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Avrundning (Till tusendelar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Avrundning (Blandat decimaler)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Avrundning (Blandat)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Överslagsräkning heltal (Del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Överslagsräkning heltal (Del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Överslagsräkning heltal (Del 3)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Överslagsräkning heltal (Del 4)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Överslagsräkning decimaltal (Del 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Överslagsräkning decimaltal (Del 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Överslagsräkning decimaltal (Del 3)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Avrundning och överslagsräkning. Maximala antalet poäng (17 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 17 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Avrundning och överslagsräkning kan du totalt få 17 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-01-17
Publicerat online
2015-06-22
Unikt id
2767
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.6
Totalt 1 276
5
708
4
92
3
90
2
53
1
333

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 20 kommentarer om detta kunskapsspel.

B
Bella
12 februari 2024 19:06
FANTASTISKT BRA!!! hjälper mig med matten problemerna i skolan.

genom att spela det här.
B
Bamse
23 november 2023 13:55
Elev spel är ett bra spel för barn speciellt elever för att den hjälper barn att förstå olika saker som till exempel att förstå hur multiplikation tabellen och andra mer.Hälsningar Bamse Skalman och Lille Skutt.
Anonym
21 februari 2023 13:05
den är svårt men ändå kul att spela
U
unicorn
11 oktober 2022 14:51
jag är inte bra på detta. gör det lite tydligare med
S
Sin yung
9 oktober 2020 12:34
Jätte bra och lärande spel tack elevspel för ennu en bra spel tack bra spel
E
Daniel Lind
15 september 2020 22:12
Matti: Det finns avrundningsregler för hur du ska avrunda. Om siffran som du ska avrunda är 0, 1, 2, 3 eller 4 så avrundar du nedåt. Om siffran som du ska avrunda däremot är 5, 6, 7, 8 eller 9 så avrundar du uppåt.
M
Matti
15 september 2020 17:03
I Avrunda till närmaste ental har t.ex. 4,5 lika "långt" till både 4 och 5. Båda svaren borde vara rätta, båda är närmaste ental. Det är en annan sak om man kommit överens om att låtsas att 5 är närmare.
E
Edlin Fuju
3 september 2020 11:13
Bästa spelt! Jag tycker om den så mycket. mer av spelet
E
Eddan Jeddan
18 januari 2019 20:31
Jag tycker att spelet var tråkigt i börgan,men sen så blir det roligare om man ger det en chans?
S
Sofie
26 september 2018 18:23
Ja, det här var ju väl lite roligt! Men kan ni inte göra det lite svårare?
Anonym
7 juni 2018 13:47
Detta är det bästa jag spelar mest 2 timmar för att jag måste.
M
MATTE!!
14 september 2017 11:59
JAG ÄLSKAR DETTA SPEL! jag sitter med elevspel minst 30 min per dag!
L
lagmanskolan
28 april 2017 13:57
jag tycker att fler ska använda detta för det är väldigt lärorikt och roligt sätt att lära sig
O
oliver
18 oktober 2016 10:55
mer såna spel på elevspel är grymt bra
K
kolt
18 oktober 2016 10:50
det här var super bra gör mera sona spel här på elevspel.se
A
Absolut
13 oktober 2016 12:55
Jag älskar de här spelet. De är som en dröm. Regnbågar o noshörningar.
:
:)
5 april 2016 21:32
Ganska kul men väldigt lätt kanske är anpassat för yngre
:
:o
28 september 2015 18:11
det var ganska lätt...Man borde få lite av det här med "-5+10x10=?
H
hatar matte
25 juli 2015 15:35
jätte roligt spel men suger på matte även om jag går i 4 an man lär sig med tiden .... : -)
M
Matte nörd
9 juli 2015 10:38
Rätt så enkelt för en MATTE NÖRD! Men ändå tråkigt...

Fler fördelar med plusmedlemskap