Annons

Bråk - enkla

1
Enkla bråk till 4/4
1, Flervalsfrågor
2
Skriva enkla bråk
2, Frågor med fritextsvar
3
Svårare bråk
3, Flervalsfrågor
4
Skriva svåra bråk
4, Frågor med fritextsvar
5
Förenkla bråk bild
5, Flervalsfrågor Svår
6
Förläng bråket
6, Frågor med fritextsvar Svår
7
Förkorta bråket
7, Frågor med fritextsvar Svår
8
Bråk till procent
8, Flervalsfrågor
9
Bråk till decimaltal bild
9, Flervalsfrågor Svår
10
Bråkform till blandad form.
10, Frågor med fritextsvar Svår
11
Blandad form till bråkform
11, Frågor med fritextsvar Svår
12
Subtraktion med bråk - enkel
12, Frågor med fritextsvar Svår
13
Bråkform till decimalform 1
Flervalsfrågor Svår
14
Bråkform till decimalform 2
Frågor med fritextsvar Mycket svår
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Enkla bråk till 4/4 (1).
25 sekunder sedan efter 2 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Svårare bråk (3).
1 minut sedan efter 3 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
1 minut sedan efter 53 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
2 minuter sedan efter 2 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
4 minuter sedan efter 23 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Förläng bråket (6).
4 minuter sedan efter 2 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
4 minuter sedan efter 26 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
5 minuter sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Förläng bråket (6).
6 minuter sedan efter 37 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Skriva svåra bråk (4).
7 minuter sedan efter 3 minuters spelande.

Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Spelet Bråk - enkla

Instruktioner till Bråk - enkla

Man tränar de enkla bråken tex 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 och 1/12
Vi jobbar oss igenom bilder av olika slag, vi hittar lika bråk, omvandlar till decimalform och procentform och givetvis tvärtom.

1. Enkla bråk till 4/4 (1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 14 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Skriva enkla bråk (2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 23 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Svårare bråk (3)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 54 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriva svåra bråk (4)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 65 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 1 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Förenkla bråk bild (5)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 39 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Förläng bråket (6)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Förkorta bråket (7)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Bråk till procent (8)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 29 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Bråk till decimaltal bild (9)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 38 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Bråkform till blandad form. (10)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Blandad form till bråkform (11)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Subtraktion med bråk - enkel (12)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Bråkform till decimalform 1

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 48 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Bråkform till decimalform 2

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 48 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Bråk - enkla. Maximala antalet poäng (14 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 14 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Bråk - enkla kan du totalt få 14 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Övar
Enkla bråk Bråk Procent Decimaltal
Spelskapare
En användare (id 52026)
Uppdaterat
2022-11-18
Publicerat online
2016-09-18
Unikt id
4998
Sparat av
50-100 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3,7
Totalt 13 217
5
7 603
4
1 069
3
933
2
605
1
3 006

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

C
Coolsigge
22 mars 2023 10:12
hejsan elevspel jag tycker om detta spelet
Anonym
22 mars 2023 08:53
det var ett bra spel för man lär sig mycket av det.
K
Karin
21 mars 2023 13:58
Jag tycker att det är ett fördömligt spel. Dock inte så lustigt när man inte kan, jag blir otroligt frustrerad och mina känslor blir sårade.
Anonym
21 mars 2023 09:18
jag tycker elevspel är ett roligt spel man lär sig massor men jag vill att ni ska göra svårare bråk
A
anonym
20 mars 2023 10:05
jag vill ha lite mer hjälp en nu
……..
16 mars 2023 14:19
Man fattade 0 det var jätte svårt nåja inte i svenska bara i matte
G
Gladis
21 februari 2023 10:09
Jag tycker att det är roligt och man lär sig mera och mera ju mera man tränar.

Om du inte har testat det här spelet så tycker jag att du borde göra det😜
(
(:
20 februari 2023 11:16
bra men när man råkar skriva 172 istället för 1/2 blir det frustrerande
Anonym
31 januari 2023 10:37
Det här spelet är ganska roligt men lite svårt
🤨
🤨🫵
26 januari 2023 12:59
det är bra men när jag få fel så blir jag sur🥶
(
(=
20 januari 2023 12:22
Roligt sätt att lära sig och fingerar bra
🦤
🦤
19 januari 2023 13:32
Det är väl ok, jag är dock perfektionist och blir sur så fort jag får ett fel lol
Anonym
19 januari 2023 10:38
Du moste kuna bestema när du har ret var so så du kan reta själv där me om man klikar fel får man inte fel
L
loke
12 januari 2023 11:05
den är bra hehe jag gillar den och den är rolig rekomenderar
V
viplan
6 december 2022 10:55
bra. väldigt episkt. rolig och lätt.
?
????
21 november 2022 13:21
Jätte bra men det skulle kunna bli bättre om siferbordet va framme hela tiden.5 av 6 möjliga.
L
lärare
8 november 2022 09:00
det här är svårt fast att jag är lärare
H
Hejsan
26 oktober 2022 09:26
Jag gillar det här spelet! Man lär sig bra matte och andra ämnen!
P
Prosvenska
21 oktober 2022 09:10
Bra förutom att man måste skriva kan det inte finnas ett tangentbord under?
S
svenska saker
11 oktober 2022 11:16
Det är bra förutom dem där skriv uppgifterna.
K
Karim
4 oktober 2022 19:24
Jag fick godkänt på alla mina prov i de nationella proven av detta! Väldigt bra spel för de som har några svagheter och de som vill repetera det de kan.
N
N.I.N.I
23 september 2022 10:22
bra spel kreativt lätt för de som vill bli bättre på bråk
J
Jag
29 augusti 2022 16:54
Jag gillar det här spel lite.jag är inte så van vid det här spelet
M
mormor
16 maj 2022 10:24
super kul och lätt tycker mina barnbarn ! dom går i 4:an och 3:an
Anonym
16 maj 2022 08:03
Tack för hjälpen det här spelet är best
M
Mimmi Hofmann
13 maj 2022 14:44
Det är världens bästa spel speciellt när man har Bas Favorit Matte 4B
G
Geo
6 maj 2022 10:53
PERUS flagga i enkla bråk 4/4 vid 2/3! !
Anonym
6 maj 2022 09:03
bra lärande för barn väldigt bra
Anonym
20 april 2022 10:35
Ja det var jätte kul att köra den spelet man lär sig mycket av den😺🤩🤩
Anonym
7 april 2022 08:55
Det var ganska kul 🤩 men den sista övningen var bara lite svår för mig men jag tyckte ändå att den var lite lätt
Anonym
4 april 2022 10:50
jättebra man kan lära sig mycket saker!
Anonym
4 april 2022 10:28
Jag tycker det har spelet för barn i skolan
A
anasfila
30 mars 2022 19:54
bästa spelet jag rekonomederar det här spelet till alla
Anonym
24 mars 2022 09:33
Nice. Lärde mig mycket. Rekommenderar till alla som har svårt med bråktal
D
Daniel Lind
16 mars 2022 15:22
chiken...: Jag hittade inget som hade två rätta svar. Prata med din lärare om du är osäker på en fråga. Kontakta oss gärna om ni hittar ett fel.
C
chiken bitch
16 mars 2022 09:01
det var två svar som var rätt men bara en gilldes som rätt, fixa det görna.
B
blomman09
16 mars 2022 08:51
Det är ett bra spel för att lära sig saker
T
theicecreamlover
14 mars 2022 12:44
Jag tycker att det är kul att skriva bråk-tal! Rekomenderar det!
C
Celinaa
9 mars 2022 13:09
Den är bra jätte bra skulle rekommendera denhära
A
AnonymFörAlltid
15 februari 2022 09:56
Jag gillar det :) det är jätte roligt

Fler fördelar med plusmedlemskap