Siffror och tal med bokstäver

Annons
1
0 - 10
Skriv talet, Frågor med fritextsvar
2
0 - 10
Para ihop talen, siffror + ord, Memory
3
0 - 10, Para ihop talen
Ord + uppläsning, Memory
4
11 - 20
Skriv talet, Frågor med fritextsvar
5
11 - 20
Para ihop talen, siffror + ord, Memory
6
11 - 20, Para ihop talen
Ord + uppläsning, Memory
7
Jämna tiotal
Skriv talet, Frågor med fritextsvar
8
Jämna tiotal, Para ihop talen
Siffror + ord, Memory
9
Jämna tiotal, Para ihop talen
Ord + uppläsning, Memory
10
Ordningstal till 10
Skriv ordningstalet, Frågor med fritextsvar Svår
Annons
11
Ordningstal till 10, memory
Ordningstal till uppläsning
12
Ordningstal 11 - 20
Skriv ordningstalet, Frågor med fritextsvar
13
Ordningstal 11 - 20, Memory
Ordningstal till uppläsning
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 3. 0 - 10, Para ihop talen (Ord + uppläsning).
2024-05-24 16:31 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. 0 - 10 (Para ihop talen, siffror + ord).
2024-05-24 16:30 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. 0 - 10 (Skriv talet).
2024-05-24 16:30 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. 0 - 10 (Skriv talet).
2024-05-24 16:30 efter 0 sekunders spelande.
Någon fick 29 drag på nivå 5. 11 - 20 (Para ihop talen, siffror + ord).
2024-05-24 16:30 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. 0 - 10 (Skriv talet).
2024-05-24 00:51 efter 4 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Jämna tiotal (Skriv talet).
2024-05-23 19:44 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. 11 - 20 (Skriv talet).
2024-05-23 19:42 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. 0 - 10, Para ihop talen (Ord + uppläsning).
2024-05-23 19:39 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. 0 - 10, Para ihop talen (Ord + uppläsning).
2024-05-23 19:39 efter 21 sekunders spelande.

Öva på att stava siffror, tal och ordningstal med bokstäver.

Spelet Siffror och tal med bokstäver

Instruktioner till Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal skrivs ofta med siffror, men de uttalas alltid som ord. Det är viktigt att kunna läsa och stava talen. Det övas i detta mattespel. Se vilket tal som står och skriv sedan samma tal med bokstäver.

1. 0 - 10 (Skriv talet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. 0 - 10 (Para ihop talen, siffror + ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 11 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. 0 - 10, Para ihop talen (Ord + uppläsning)

MemoryMemory - Nivån innehåller 11 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. 11 - 20 (Skriv talet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. 11 - 20 (Para ihop talen, siffror + ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. 11 - 20, Para ihop talen (Ord + uppläsning)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Jämna tiotal (Skriv talet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Jämna tiotal, Para ihop talen (Siffror + ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Jämna tiotal, Para ihop talen (Ord + uppläsning)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Ordningstal till 10 (Skriv ordningstalet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Ordningstal till 10, memory (Ordningstal till uppläsning)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Ordningstal 11 - 20 (Skriv ordningstalet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Ordningstal 11 - 20, Memory (Ordningstal till uppläsning)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Siffror och tal med bokstäver. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Siffror och tal med bokstäver kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-03-02
Publicerat online
2014-04-02
Unikt id
613
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 332
5
201
4
32
3
24
2
13
1
62

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 6 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
16 maj 2023 09:06
det var ok, men jag har lärt mig mycket. jag recomenderarr det så mycket😀😀😀😀😀😀😀😀😀
D
Delat
21 oktober 2022 10:40
hej jag gillar det här spel man kan lära sig mycket ord därför
Anonym
18 mars 2022 08:46
Spelet hjälper en att stava alla orden som exempel tjugonde,nittonde och sjuttonde. :) Det är ganska kul också.
(
(= (= (= (= (=(¤)=)
17 januari 2020 13:22
detta är supermegakul för alla som vill lära sig
M
mariam
15 januari 2020 10:52
det är jätte roliga att spela det spel
E
Elevspel
30 maj 2017 15:07
Detta spel är bra för att man kan lära sig hur man skriver talen??? ??? ???

Fler fördelar med plusmedlemskap