Massmedia

Annons
1
Välj rätt svar
Massmedia-kunskap, Flervalsfrågor Svår
2
Länka ihop
Massmedia-frågor + beskrivning
3
Länka ihop
Fler massmedia-frågor Svår
4
Skriv svaren
Massmedia-frågor, Frågor med fritextsvar Svår
5
Skriv svaren
Fler massmedia-frågor, Frågor med fritextsvar Svår
6
Massmedia-ord
Hitta orden, Bokstavsbräde
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev fick ut alla orden på nivå 6. Massmedia-ord (Hitta orden).
2024-06-11 06:48 efter 4 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. Skriv svaren (Fler massmedia-frågor).
2024-06-11 06:44 efter 5 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Skriv svaren (Fler massmedia-frågor).
2024-06-11 06:38 efter 3 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Skriv svaren (Fler massmedia-frågor).
2024-06-10 20:30 efter 4 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Skriv svaren (Massmedia-frågor).
2024-06-10 20:26 efter 5 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Länka ihop (Fler massmedia-frågor).
2024-06-10 20:21 efter 3 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 2. Länka ihop (Massmedia-frågor + beskrivning).
2024-06-10 20:18 efter 3 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. Skriv svaren (Fler massmedia-frågor).
2024-06-10 20:09 efter 4 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Skriv svaren (Fler massmedia-frågor).
2024-06-10 20:04 efter 37 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. Skriv svaren (Fler massmedia-frågor).
2024-06-10 19:56 efter 5 minuters spelande.
Annons

För att öva upp förståelse av begrepp om massmedia.

Spelet Massmedia

Instruktioner till Massmedia

Ett massmedium är ett medel som för ut information till ett stort antal människor. Spelet övar upp elevens förståelse av begrepp om massmedia. Begrepp som övas är t.ex. censur, public sevice, tidningens delar, m.m.

1. Välj rätt svar (Massmedia-kunskap)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 21 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Länka ihop (Massmedia-frågor + beskrivning)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Länka ihop (Fler massmedia-frågor)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriv svaren (Massmedia-frågor)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Skriv svaren (Fler massmedia-frågor)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 21 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Massmedia-ord (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 20 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Massmedia. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Massmedia kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Ytterligare spelinformation

Ämne
Samhällskunskap
Målgrupp
Årskurs 7 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-09-28
Publicerat online
2020-02-25
Unikt id
10987
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 154
5
90
4
7
3
16
2
4
1
37

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

E
Daniel Lind
28 september 2023 11:39
hejsan: Tack, nu har jag gått igenom och kompletterat med fler korrekta svar där det varit lite otydligt vad som avsågs.
H
hejsan
28 september 2023 09:57
Det var dåligt för att det borde finnas fler rätta svar än bara en stavning så som att jag skrev "nyhetsidan" men svaret var "nyhetsidorna" vilket ni verkligen borde fixa

Fler fördelar med plusmedlemskap