Prepositioner i svenskan

Annons
1
Träna på prepositioner
Memory
2
Träna på prepositioner
flerval, Flervalsfrågor
3
Träna på prepositioner
Länka ihop
4
Träna på prepositioner
frisvar, Frågor med fritextsvar
5
Träna på prepositioner
gissa ord
6
Träna på prepositioner
Memory, talsyntes
7
Klicka på rätt bild
Bildmarkeringar
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Träna på prepositioner (Memory).
2 timmar sedan efter 14 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Träna på prepositioner (flerval).
2024-05-17 15:36 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Träna på prepositioner (Memory).
2024-05-17 12:38 efter 27 sekunders spelande.
Någon fick 27 drag på nivå 1. Träna på prepositioner (Memory).
2024-05-16 15:53 efter 12 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Träna på prepositioner (flerval).
2024-05-16 14:18 efter 29 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Träna på prepositioner (gissa ord).
2024-05-16 14:17 efter 11 sekunders spelande.
Någon fick 16 drag på nivå 1. Träna på prepositioner (Memory).
2024-05-16 14:17 efter 47 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Träna på prepositioner (gissa ord).
2024-05-16 14:16 efter 9 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Träna på prepositioner (frisvar).
2024-05-16 14:16 efter 39 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Träna på prepositioner (Länka ihop).
2024-05-16 14:15 efter 37 sekunders spelande.

En övning för andraspråkselever för att träna på prepositioner i svenska språket.

Spelet Prepositioner i svenskan

Instruktioner till Prepositioner i svenskan

Andraspråksleverna får här möjlighet att träna på flera olika prepositioner på svenska i flera olika spel. Spelet lämpar sig bra till både nyanlända och till elever som bott i Sverige under en längre tid.

1. Träna på prepositioner (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 8 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 8 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Träna på prepositioner (flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 16 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Träna på prepositioner (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 8 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Träna på prepositioner (frisvar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Träna på prepositioner (gissa ord)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 7 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Träna på prepositioner (Memory, talsyntes)

MemoryMemory - Nivån innehåller 8 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 8 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Klicka på rätt bild

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 8 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har endast ett försök på sig per bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Prepositioner i svenskan. Maximala antalet poäng (7 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 7 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Prepositioner i svenskan kan du totalt få 7 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Öva prepositioner
Svenska som andraspråk

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-09-15
Publicerat online
2020-03-08
Unikt id
11050
Sparat av
30-40 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 464
5
306
4
34
3
23
2
18
1
83

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

Anonym
18 januari 2022 13:11
Jag kommerterar den är så bra

Fler fördelar med plusmedlemskap