Räkneord: Ordningstal

Annons
1
Välj rätt ordningstal 1-10
Flervalsfrågor
2
Skriv ordningstal 1-10
Frågor med fritextsvar
3
Para ihop tal och ordningstal
Bokstavsbräde
4
Välj rätt ordingstal 1-31
Flervalsfrågor
5
Skriv rätt datum
Frågor med fritextsvar
6
Para ihop ordningstal och tal
1-31, Memory
7
Para ihop månad och siffra
månadernas ordningsföljd, Memory
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt ordningstal 1-10.
5 timmar sedan efter 5 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt ordningstal 1-10.
9 timmar sedan efter 55 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Para ihop tal och ordningstal.
10 timmar sedan efter 1 sekunds spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt ordningstal 1-10.
10 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick 27 drag på nivå 7. Para ihop månad och siffra (månadernas ordningsföljd).
11 timmar sedan efter 5 minuters spelande.
Någon fick 28 drag på nivå 7. Para ihop månad och siffra (månadernas ordningsföljd).
11 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick 31 drag på nivå 7. Para ihop månad och siffra (månadernas ordningsföljd).
11 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick 20 drag på nivå 6. Para ihop ordningstal och tal (1-31).
11 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Skriv rätt datum.
11 timmar sedan efter 5 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Skriv rätt datum.
12 timmar sedan efter 53 sekunders spelande.

Öva på att koppla ihop siffror med ordningstal 1-100

Spelet Räkneord: Ordningstal

Instruktioner till Räkneord: Ordningstal

Övningar i att koppla samman tal i sifferform med ordningstal, ex första, femte, tjugoandra osv.

Övningar i ordningstal gällande datum (dag och månad)

1. Välj rätt ordningstal 1-10

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Skriv ordningstal 1-10

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Para ihop tal och ordningstal

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Välj rätt ordingstal 1-31

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Skriv rätt datum

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Para ihop ordningstal och tal (1-31)

MemoryMemory - Nivån innehåller 31 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Para ihop månad och siffra (månadernas ordningsföljd)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Räkneord: Ordningstal. Maximala antalet poäng (7 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 7 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Räkneord: Ordningstal kan du totalt få 7 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Grundtal och räkneord
Svenska som andraspråk

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 6
Övar
Ordningstal Räkneord Datum
Spelskapare
En användare (id 202752)
Uppdaterat
2021-03-11
Publicerat online
2021-03-11
Unikt id
13109
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3,8
Totalt 436
5
265
4
32
3
31
2
21
1
87

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

S
Solomon Akinde
7 mars 2023 04:47
Jag tycker att det bra spelare.

Fler fördelar med plusmedlemskap