Arbetsmarknad

Annons
1
Känn igen yrken
Hitta yrket, Bokstavsbräde
2
Yrkesmix
Matcha yrken, Memory
3
Vilket är mitt yrke?
Yrkestitlar, Flervalsfrågor Svår
4
Söka jobb
Viktigt när jag söker jobb, Flervalsfrågor Svår
5
Ord på Jobbet
Vilket ord söker vi?, Lucktext
6
Svåra yrkestitlar
Vilket är yrket?, Flervalsfrågor Svår
7
Skriva cv & personligt brev
Om cv & personligt brev?, Flervalsfrågor
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Känn igen yrken (Hitta yrket).
6 timmar sedan efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Söka jobb (Viktigt när jag söker jobb).
2024-04-12 16:13 efter 45 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Söka jobb (Viktigt när jag söker jobb).
2024-04-12 16:12 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Vilket är mitt yrke? (Yrkestitlar).
2024-04-12 16:10 efter 51 sekunders spelande.
Någon fick 51 drag på nivå 2. Yrkesmix (Matcha yrken).
2024-04-12 16:09 efter 4 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Känn igen yrken (Hitta yrket).
2024-04-12 16:05 efter 7 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Känn igen yrken (Hitta yrket).
2024-04-11 12:08 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Yrkesmix (Matcha yrken).
2024-04-11 12:07 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Vilket är mitt yrke? (Yrkestitlar).
2024-04-11 12:06 efter 16 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Vilket är mitt yrke? (Yrkestitlar).
2024-04-11 12:06 efter 13 sekunders spelande.

Spelen tar upp olika saker som har med arbetsmarknaden att göra.

Spelet Arbetsmarknad

Instruktioner till Arbetsmarknad

Spelen under denna kategori behandlar olika delar av arbetsmarknadskunskap. Några handlar om olika yrken medan andra handlar om olika ord som du kan stöta på i olika jobbannonser eller vid anställnings intervju. Du kan också lära dig olika yrkestitlar som inte är så självklara, som du inte direkt kan förstå vad den jobbar med. Spelen tar också upp olika fraser och uttryck du kan stöta på på arbetsmarknaden.

1. Känn igen yrken (Hitta yrket)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 15 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Yrkesmix (Matcha yrken)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Vilket är mitt yrke? (Yrkestitlar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Söka jobb (Viktigt när jag söker jobb)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Ord på Jobbet (Vilket ord söker vi?)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 2 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 2 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 2 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

6. Svåra yrkestitlar (Vilket är yrket?)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Skriva cv & personligt brev (Om cv & personligt brev?)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 2 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Arbetsmarknad. Maximala antalet poäng (7 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 7 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Arbetsmarknad kan du totalt få 7 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Mer från spelskaparen

Musträning
Dator och media
Egenskaper och känslor
Svenska som andraspråk

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 8 - Gymnasiet
Spelskapare
En användare (id 285524)
Uppdaterat
2023-04-28
Publicerat online
2023-03-13
Unikt id
16823
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 6
5
4
4
0
3
0
2
1
1
1

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap