Omvänd ordföljd

Annons
1
Välj rätt ordföljd
Flervalsfrågor
2
Rätta ordföljden
Frågor med fritextsvar
3
Skriv rätt ordföljd
kort text, Lucktext
4
Skriv rätt ordföljd
lång text, Lucktext
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 4. Skriv rätt ordföljd (lång text).
2024-05-24 15:43 efter 13 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Skriv rätt ordföljd (kort text).
2024-05-24 15:30 efter 5 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Rätta ordföljden.
2024-05-24 15:24 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt ordföljd.
2024-05-24 15:21 efter 3 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Skriv rätt ordföljd (lång text).
2024-05-24 10:27 efter 12 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt ordföljd.
2024-05-24 10:19 efter 29 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt ordföljd.
2024-05-23 17:29 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt ordföljd.
2024-05-23 14:47 efter 51 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt ordföljd.
2024-05-23 14:24 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Rätta ordföljden.
2024-05-23 14:22 efter 24 minuters spelande.
Annons

Träna på omvänd ordföljd. Hur förändras ordföljden när man börjar meningen med sambandsord?

Spelet Omvänd ordföljd

Instruktioner till Omvänd ordföljd

Träna på omvänd ordföljd. När man inleder meningar med sambandsord (adverbial) för t.ex. tid ändras ordföljden.

1. Välj rätt ordföljd

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren två svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Rätta ordföljden

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Skriv rätt ordföljd (kort text)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Skriv rätt ordföljd (lång text)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Omvänd ordföljd. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Omvänd ordföljd kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ordföljd - ord i rätt ordning
Svenska som andraspråk
Ordföljd
Svenska som andraspråk

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelskapare
En användare (id 303730)
Uppdaterat
2023-10-02
Publicerat online
2023-10-03
Unikt id
17607
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.3
Totalt 40
5
20
4
1
3
3
2
3
1
13

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap