Vanliga verb

Annons
1
Välj verb
Ordgrupp 1, Flervalsfrågor
2
Välj verb
Ordgrupp 2, Flervalsfrågor
3
Välj verb
Ordgrupp 3, Flervalsfrågor
4
Välj verb
Ordgrupp 4, Flervalsfrågor
5
Länka ihop bild och verb
Ordgrupp 1
6
Länka ihop bild och verb
Ordgrupp 2
7
Länka ihop bild och verb
Ordgrupp 3
8
Länka ihop mening och verb
Ordgrupp 4
9
Skriv verb
Ordgrupp 1, Frågor med fritextsvar
10
Skriv verb
Ordgrupp 2, Frågor med fritextsvar
Annons
11
Skriv verb
Ordgrupp 3, Frågor med fritextsvar
12
Skriv verb
Ordgrupp 4, Frågor med fritextsvar Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 12. Skriv verb (Ordgrupp 4).
13 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 12. Skriv verb (Ordgrupp 4).
13 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 11. Skriv verb (Ordgrupp 3).
13 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 10. Skriv verb (Ordgrupp 2).
14 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 9. Skriv verb (Ordgrupp 1).
14 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. Länka ihop mening och verb (Ordgrupp 4).
14 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Länka ihop bild och verb (Ordgrupp 3).
14 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 6. Länka ihop bild och verb (Ordgrupp 2).
14 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop bild och verb (Ordgrupp 1).
14 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Välj verb (Ordgrupp 4).
14 timmar sedan efter 1 minuts spelande.

Hur stavas det verb på svenska som bilden föreställer? Hitta det rätta vanliga verbet som passar till bilden.

Spelet Vanliga verb

Instruktioner till Vanliga verb

Se på bilden vilket vanligt svenskt verb som söks. Läs sedan de tre verben som står under bilden.


Flervalsnivåer: Vilket av verben passar bäst in på bilden? Klicka sedan på det verb som passar bilden bäst bland de tre du har att välja på. Om du hittar rätt ord kan du fortsätta till nästa bild.

Fritextnivåer: Vilket av verben passar bäst in på bilden? Skriv det verb som passar bilden bäst. Om du skriver rätt ord kan du fortsätta till nästa bild.

1. Välj verb (Ordgrupp 1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Välj verb (Ordgrupp 2)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Välj verb (Ordgrupp 3)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Välj verb (Ordgrupp 4)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Länka ihop bild och verb (Ordgrupp 1)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Länka ihop bild och verb (Ordgrupp 2)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Länka ihop bild och verb (Ordgrupp 3)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Länka ihop mening och verb (Ordgrupp 4)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Skriv verb (Ordgrupp 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Skriv verb (Ordgrupp 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Skriv verb (Ordgrupp 3)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Skriv verb (Ordgrupp 4)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Vanliga verb. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Vanliga verb kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Väder: verb och adjektiv
Svenska som andraspråk
Omvänd ordföljd
Svenska som andraspråk
Hjälpverb
Svenska som andraspråk
Kläder
Svenska som andraspråk
Väderlek
Svenska som andraspråk
Färger på svenska
Svenska som andraspråk
Ord i matsalen
Svenska som andraspråk
Bostäder
Svenska som andraspråk
Stor bokstav och skiljetecken
Svenska som andraspråk
Vardagsföremål
Svenska som andraspråk

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-11-07
Publicerat online
2016-11-28
Unikt id
5661
Sparat av
50-100 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 2 389
5
1 511
4
178
3
140
2
101
1
459

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 20 kommentarer om detta kunskapsspel.

R
ryan
27 oktober 2023 20:36
det var väl ganska KUL.MEN VARFÖR HAR MAN 3 FÖRSÖK PÅ DEN
S
stol
13 februari 2023 10:40
Det är väl ganska kul, men varför har man 3 försök på den första uppgiften, liksom det är ju enkelt redan man behövde inte 3 försök. Men ganska kul spel C:
E
Daniel Lind
7 november 2022 11:48
ellen :): Spelet är uppdelar i fyra ordgrupper. Det är samma ord i alla spel inom en ordgrupp. Spela dem i ordning så blir det lättare att veta vilket verb du förväntas skriva i svaret på de svåraste nivåerna.
E
ellen :)
7 november 2022 09:40
hej jag tycker deta var bra men man kan ju ochså använda flera ord t.ex. mohammed___ upp sin thelephon och slår hans numer,

man kan ju sätta ta och plockar där sträket är men de enda som den sätter rätt på är plockar.så de är inte de bästa men jag rekommenderar endå de.
T
Tindra Långlöv
21 september 2022 16:00
Hej det är Tindra jag gillar det här spelet för att man kan öva på många som jag kan inte så himla mycket men det är bra att jag övar satt jag kan och jag går i årskurs fyra och jag har ett be boken
S
setaiesh
1 februari 2022 08:00
det är ganska bra spel för man lär sig verb.
M
Mariam
6 oktober 2021 15:24
jag tycker om det mycket, det lärde mig bra ord och jag kan spara ordet snabbt när jag använder det. tack
F
Faegheh
8 augusti 2021 16:35
Tackar,jag tänker att det är mycket nyttigt som kunna lära mig mer svenska.🙏🏻
V
Van Hung Chu
7 juni 2021 11:04
TAck så mycket ! det är mycket bra .
E
Daniel Lind
15 oktober 2020 10:25
Matti: Tack, det är nu rättat till.
M
Matti
14 oktober 2020 10:52
På nivå 8 finns den felaktiga ordföljden "Hur man handlar säkrare på Internet?"
A
Ali
23 september 2020 00:42
Jag tycker om att spelar med ord omvänd ordföljd och rak ordföljd
Anonym
31 maj 2019 21:15
jag hatar den för att det är svårt men nu gillar jag den för jag gav in upp
E
Daniel Lind
17 augusti 2018 14:11
Nu är alla påpekade felstavningar korrigerade. Tack för era synpunkter.
Anonym
16 augusti 2018 11:26
Verkligen ett mycket roligt spel. Jag har läst tidigare kommentarer och angående Nivå 7 finns det fortfarande ett litet fel. Det står fortfarande: Han "gråtar" som ett barn. Annan punkt, på Nivåerna 1 och 1b tycker jag att antingen skulle bilden bytas ut för verbet HACKA eller annars skulle man byta svaret till HUGGA.
L
Lucinda
5 februari 2018 19:40
jag älskar den här spelet den hjälper mig jätte mycket!!
A
Anna
10 januari 2018 13:02
I spel 1 har pojken en yxa. Man hugger väl med den, inte hackar?
I
Isabella
16 oktober 2017 15:28
Det är super roligt att spela detta spelet
E
Daniel Lind
27 mars 2017 19:29
Anneli: Fint att du uppmärksammade felstavningarna. Jag gick in och korrigerade dessa fel omedelbart. Tack!
A
Anneli
27 mars 2017 14:03
Hej!
När jag testade nivå 7 och 8 var svarsalternativen felstavade: bytar om, flygar och gråtar.
Annars bra övningar!
Mvh

Fler fördelar med plusmedlemskap