Skolord på svenska

Annons
1
Sätt in rätt ord
Lucktext Svår
2
Hitta ordet
Ordsök, Bokstavsbräde
3
Vilket är kodordet?
Mastermind Svår
4
Skolordsmemory
Ord till uppläst ord Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
14 timmar sedan efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Hitta ordet (Ordsök).
14 timmar sedan efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Hitta ordet (Ordsök).
17 timmar sedan efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
20 timmar sedan efter 17 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Hitta ordet (Ordsök).
2022-12-02 11:05 efter 16 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2022-12-02 11:04 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2022-12-02 10:15 efter 6 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2022-12-01 12:40 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2022-12-01 07:52 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick 47 drag på nivå 4. Skolordsmemory (Ord till uppläst ord).
2022-11-30 14:33 efter 12 minuters spelande.

Träna på ord vi använder i skolan och olika skolämnen.

Spelet Skolord på svenska

Instruktioner till Skolord på svenska

Under några av de första lektioner arbetar ofta eleverna med skolord. Här får eleven träna på de skolrelaterade orden ytterligare.

Nivå 1

LucktextLucktext - I spelet får du se en text där vissa ord eller siffror tagits bort. Dessa har ersatts med fält där du antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken efter fältet - om du klickar på frågetecknet så visas en ledtråd. En lucktext kräver oftast att du förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Ibland får du skriva fel maximalt tre gånger per fråga. På fjärde försöket klassas frågan som felaktigt besvarad.

Nivå 2

BokstavsbrädeBokstavsbräde - På varje nivå får du upp till tio ord som skall hittas på ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät. Du ska dra med muspekaren eller med fingret tills det eftersökta ordet hittas. Du får hitta orden i vilken ordning du själv vill. När du hittat alla ord får du ett kunskapspoäng. Har du problem kan du klicka på knappen Avbryt. Spelskaparen har valt hur orden skall placeras på brädet, vilket kan vara läsbara ord, enradiga ord, krökta ord eller svårlästa ord. Dessutom kan spelskaparen ha valt att listan med de efterfrågade orden ska ha omkastade bokstäver i orden. Då bör du börja med att kasta om dem tills du hittar det rätta ordet som du sen får markera på brädet. Ibland visas det en ledtråd istället för ordet i listan och ibland visas bara maskerade bokstäver.

Nivå 3

MastermindMastermind - Ditt mål är att lösa kodordet inom det givna antalet gissningar. För varje gissning får du veta om bokstaven ingår i ordet (gul), om den också är på rätt plats (grön) eller om den inte ingår alls (grå). Om spelskaparen valt att göra spelnivån svårare matchas de ord du gissar mot någon av våra ordböcker i svenska (SAOL v14) eller engelska, vilket betyder att varje gissning måste vara ett giltigt ord. Klarar du att lösa ordkoden och får fram det gömda ordet innan alla gissningar tar slut har du vunnit spelomgången. Ibland kan du behöva klara spelnivån inom en viss tid och ibland måste du använda de hittade (gröna) bokstäverna i nästa gissning.

Nivå 4

MemoryMemory - Det gäller att hitta de två kort som hör ihop. Ibland är det likadana kort och ibland är det olika kort som hör ihop, vilket beror på hur detta memory skapats. Spelomgången är klar när alla kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Skolord på svenska. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Skolord på svenska kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.
Annons

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 7
Övar
Skolord Skolämnen Skola
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-09-27
Publicerat online
2018-09-07
Unikt id
8578
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 22
5
12
4
4
3
3
2
1
1
2

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap