Skolord på svenska

Annons
1
Sätt in rätt ord
Lucktext Mycket svår
2
Hitta ordet
Ordsök, Bokstavsbräde Svår
3
Vilket är kodordet?
Mastermind Svår
4
Skolordsmemory
Ord till uppläst ord Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
13 timmar sedan efter 23 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-07-15 15:20 efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-06-29 06:43 efter 13 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-06-27 21:37 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-06-21 00:24 efter 25 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Skolordsmemory (Ord till uppläst ord).
2024-06-17 09:40 efter 11 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-06-17 09:38 efter 13 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-06-16 22:09 efter 9 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-06-16 22:09 efter 15 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Sätt in rätt ord (Lucktext).
2024-06-15 06:35 efter 2 minuters spelande.
Annons

Träna på ord vi använder i skolan och olika skolämnen.

Spelet Skolord på svenska

Instruktioner till Skolord på svenska

Under några av de första lektioner arbetar ofta eleverna med skolord. Här får eleven träna på de skolrelaterade orden ytterligare.

1. Sätt in rätt ord (Lucktext)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 16 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

2. Hitta ordet (Ordsök)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 16 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som krökta ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Vilket är kodordet?

MastermindMastermind - Nivån innehåller 15 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Elevens mål är att lösa kodordet på maximalt 6 gissningar. För varje gissning får eleven veta om bokstaven ingår i ordet (gul), om den också är på rätt plats (grön) eller om den inte ingår alls (grå). Orden spelaren gissar behöver inte vara ord som existerar i någon ordbok. Klarar spelaren att lösa ordkoden och får fram det gömda ordet innan de 6 gissningarna tar slut har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skolordsmemory (Ord till uppläst ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 15 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Skolord på svenska. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Skolord på svenska kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-09-27
Publicerat online
2018-09-07
Unikt id
8578
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 27
5
15
4
4
3
4
2
1
1
3

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap