Egna spel

På Elevspel kan lärare och föräldrar skapa egna spel åt sina elever. Så här skapar du ett spel:

 1. Logga in som lärare eller förälder.
 2. På medlemssidan klickar du på knappen Mina spel.
 3. Klicka på knappen Skapa nytt spel så kommer du till formuläret där du skapar ditt spel.
  1. Ge spelet ett informativt namn. Ett lämpligt namn kan vara Giftormar i Australien och ett direkt olämpligt är t.ex. Spel nr1.
  2. Skriv en kort beskrivning av vad spelet handlar om. Denna text syns för eleverna i deras listor över spel så det gäller att fånga spelarens nyfikenhet. En bra beskrivning för ovanstående spel är Öva på att känna igen Australiens giftigaste ormar. Med bild och text lär du dig känna igen 9 av de 10 giftigaste ormarna i världen.
  3. Skriv en längre beskrivning av spelet. Denna text syns på spelets sida under rubriken Instruktioner till detta spel. elevspel automatgenererar en del text kring hur man spelar ditt spel så du behöver inte beskriva hur man spelar speltypen, men en bra instruktion kan vara så här: I detta spel kommer du att få lära dig Australiens 20 giftigaste ormar. Nivåerna har ökande svårighetsgrad så du rekommenderas att börja på nivå 1 och jobba dig uppåt. Om du tycker det är svårt kan du klicka på knappen ge upp så lär du dig rätt svar och klarar det kanske på nästa försök.
  4. Välj ämne på spelet. Spelet måste platsa i ett av de fördefinierade ämnena på Elevspel. Har du ett spel som spänner över två eller flera ämnen kan du fundera på om du bör dela upp spelet i två eller flera spel.
  5. Definiera spelets målgrupp. Hur gammal bör eleven vara för att spela detta spel? Ta gärna stöd i LGR11 som lärare i detta val.
  6. Skapa spelnivåer.
   1. Klicka på knappen Lägg till ny spelnivå.
   2. Välj speltyp. På Elevspel väljer du speltyp på varje nivå i spelet. Vi lägger hela tiden till nya speltyper. Just nu kan du välja bland dessa:
    1. Flervalsfrågor – Eleven får en textfråga med eller utan bild, video eller ljud och får sedan välja mellan 2-3 svarsalternativ.
    2. Frågor med fritextsvar – Eleven får en textfråga med eller utan bild, video eller ljud och får själv skriva rätt svar.
    3. Bokstavsbräde – Eleven får ett rutnät med bokstäver och ska koppla ihop bokstäverna till rätt svar.
    4. Lucktext – En text där vissa ord eller siffror tagits bort och ska fyllas i eller väljas.
    5. Bildmarkeringar – En bild där eleven ska matcha frågor med markeringar i bilden.
    6. Memory – Eleven skall para ihop två kort tills alla kortpar är hittade.
    7. Gissa ord – Ord och meningar ska gissas genom att välja bokstäver i alfabetet.
   3. Klicka på knappen Välj speltyp under den valda speltypen. Spelnivån läggs då till i listan över dina spelnivåer i spelet.
   4. Spelnivån saknar hittills innehåll. Klicka därför på redigera-knappen på den nu skapade spelnivån så öppnas en dialogruta där du får fylla spelnivån med innehåll.
    1. Ge spelnivån ett informativt namn. Skriv t.ex. Hitta ormen. Dåliga namn är namn som inte säger någonting om vad nivån handlar om, t.ex. Nivå 1, Level 1, EttanGe gärna spelnivån ett andranamn. Det kommer att synas överst på knappen för den spelnivån när eleven spelar spelet. I ovanstående exempel är ett bra andranamn Bildfråga.
    2. Fyll sedan spelnivån med så mycket innehåll som du tycker att spelnivån ska innehålla. I vissa spel kan du även importera uppgifter som du skapat i Excel. På de speltyper som stödjer import finns en knapp Importera från Excel.
    3. Klicka på knappen OK när du är klar.
  7. Ange åtkomst till spelet. Du rekommenderas välja alternativet Ingen så länge du jobbar med att skapa spelet, men bör sedan välja Mina grupper. Väljer du Mina grupper kommer alla elever i de grupper du har tillgång till att kunna spela ditt spel. När du testat spelet på dina elever och vill att andra lärares elever ska få chans att spela ditt spel får du gärna ändra till alternativet Alla. Då kommer någon från oss på Elevspel att granska spelet utifrån våra krav på publika spel. Om det uppfyller kraven kommer vi att godkänna det och det blir då publikt tillgängligt för alla att spela.
  8. När du är klar med spelet klickar du på knappen Skapa spelet.

Vill du testa hur spelet blev klickar du nu på spela-knappen bredvid spelets namn i listan över dina spel. Då kommer du till spelsidan och kan provspela din skapelse!

93