Fler än 50 elever

Om du är en lärare och behöver lägga in fler än de 50 elevkonton du får ha i varje grupp som lärare erbjuder vi följande alternativ:

  1. Om det är flera olika klasser du vill hantera skall du skapa en ny grupp åt den nya klassen. Har du redan lagt in större delen av den nya gruppen kan du flytta de nya eleverna till den nya gruppen. Därefter kan du även bjuda in andra ansvarig lärare till den gruppen så att ni kan samarbeta med varandra. Då kan alla lärare hantera gruppens elever såsom t.ex. skicka meddelanden, ge uppdrag, skapa spel samt följa upp eleverna individuellt, men även klassvis.
  2. Dela upp klassen i två eller fler grupper med maximalt 50 elever i varje grupp. Du kommer ändå kunna ge eleverna samma uppdrag.

Det finns alltså en lösning för hur du kan hantera klasser på fler än 50 elever enligt alternativ 2 ovan, vilken innebär att dela upp klassen i två eller flera grupper.

0