Grupp av elever

För att kunna skapa och hantera elever behöver du först ha en grupp att ha eleverna i. Att skapa grupper är ett utmärkt sätt att hålla klasser separerade från varandra, men också att dela en klass med andra lärare.

Så här skapar du en grupp av din klass:

 1. Logga in på Elevspel som lärare.
 2. Klicka på knappen Elever för att komma till sidan för att hantera grupper av elever.
 3. Klicka på knappen Skapa ny grupp.
 4. Fyll i gruppens namn, t.ex. Klass 2A. Ange sedan vilken skola klassen hör till. Om du har ett aktivt plusmedlemskap kan du här lägga in det på den nya gruppen genom att välja ja på raden för Plusmedlemmar. Klicka på knappen Spara.
 5. Du kommer nu till fliken för att lägga in elever.
 6. Vill du lägga in befintliga elever klickar du på knappen Lägg till elevkonto och sedan på Befintligt. En elev kan ingå i flera grupper och tas inte bort från andra grupper när du importerar på detta sätt. Klickar du sedan på Annan lärares elev kommer du till formuläret för att skicka förfrågan till andra lärare. Klicka du på Välj bland dina elever gör du enligt följande:
  1. Välj grupp och därefter elev du vill lägga in i gruppen.
  2. Klicka på Spara.
  3. Upprepa detta steg för alla befintliga elever du vill lägga in i gruppen.
 7. Vill du lägga in helt nya elever klickar du på Lägg till elevkonto och sedan på Nytt. Är det många elever du ska lägga in och har de i en fil kan du använda Importera från Excel, men annars klickar du på Skapa nytt elevkonto och gör enligt följande:
  1. Fyll i förnamn. Detta fält är obligatoriskt och kommer även utgöra grunden för elevens användarnamn som kommer genereras av Elevspel. Efternamn är valfritt att fylla i.
  2. Fyll i elevens aktuella årskurs. Om du väljer nej under Visa alla spel kommer eleven inte att se de spel vars målgrupp ligger utanför elevens aktuella årskurs.
  3. Klicka på Spara.
 8. Klicka på fliken Lärare om du vill lägga till fler ansvariga för gruppen. Tänk på att alla som är ansvariga för en grupp har full åtkomst till alla elever som ingår i gruppen.
  1. Bjud in andra lärare genom att klicka på knappen Bjud in lärare. Då öppnas en dialogruta där du skall ange lärarens e-postadress och sedan klicka på knappen Spara för att skicka förfrågan.
  2. Eventuellt inbjuden lärare kommer inom 15 minuter att få ett e-postmeddelande med en inbjudan till din grupp. Lärarna måste följa instruktionerna i de e-postmeddelandena hur de accepterar din inbjudan till gruppen. En inbjudan syns även på sidan för hantering av grupper för den inbjudna läraren.
  3. Vill du ångra en inbjudan kan du ta bort den användaren genom att klicka på ikonen med en soptunna.

Gruppen är nu skapad och du kan nu enkelt skicka meddelanden, skapa spel och följa upp gruppen, både individuellt och gruppvis.

Om du bjöd in en kollega kommer den läraren att kunna lägga till sina egna elever till den nu skapade gruppen. Tänk på att ni maximalt får ha 50 elever totalt i en grupp som lärare och 5 elever som förälder. Om du som lärare blir plusmedlem får du ha 100 elever i  grupperna.

Vill du enkelt distribuera elevernas inloggningsuppgifter kan du göra så här:

 1. Klicka på fliken Elever inne i din nyskapade grupp.
 2. Klicka på knappen Skriv ut inloggningsuppgifter.
 3. Öppna den nedladdade PDF-filen med t.ex. Adobe Acrobat Reader och skriv ut den på en skrivare.
 4. Klipp ut elevernas inloggningsuppgifter som remsor och dela ut dem.
12