Flytta elev till ny grupp

Så här gör du om du vill flytta en elev från en grupp till en annan grupp. Vill du inte flytta eleven, utan låta eleven ingå i flera grupper kan du också följa denna guide, men hoppa över andra delen nedan.

  1. Logga in som den ansvarige läraren eller föräldern.
  2. Klicka på knappen Elever.
  3. Klicka på namnet till den grupp som eleven skall ingå i. Finns inte gruppen behöver du först skapa den.
  4. Lägg in eleven genom att klicka på knappen för Befintligt elevkonto. Välj där gruppen som eleven redan finns i och därefter eleven. Klicka på Spara.

Nu finns eleven i två grupper. För att ta bort eleven från den gamla gruppen behöver du gå in i den gamla gruppen och ta bort eleven därifrån:

  1. Logga in som den ansvarige läraren eller föräldern. (Det är du förmodligen redan)
  2. Klicka på knappen Elever.
  3. Klicka på namnet till den gamla gruppen som eleven ingår i.
  4. Klicka på ikonen som ser ut som en soptunna på raden för den elev du vill ta bort ur gruppen. En dialogruta visas. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Radera.
6