Logga in via Skolfederation som elev

På Elevspel kan både elever och lärare logga in via Skolfederation. Här nedan beskrivs hur dina elever kan logga in på Elevspel via Skolfederation.

 1. En förutsättning är att elevens organisation (oftast skola eller kommun) är medlem i Skolfederation.
 2. Teknisk förutsättning: Organisationens inloggningstjänst (IDP) måste släppa följande attribut vid inloggningen:Obligatoriska attribut:
  • eduPersonPrincipalName
  • mail
  • givenName
  • sn
  • sisSchoolGrade (Endast elever)

  Valfria attribut:

  • sisSchoolUnitCode
 3. För att eleven ska kunna logga in via sin skola krävs att elevens konto i Elevspel har fått en koppling till elevens e-postadress. Följ därför manualen hur du lägger in en e-postadress på en elev.
 4. Nu ska eleven kunna logga in på Elevspel.
  1. Blir eleven omdirigerad till registreringssidan har elevens e-postadress inte korrekt lagts in på elevens konto i Elevspel eller så har sisSchoolGrade inte satts. Kontrollera detta och försök sedan igen.
  2. Får eleven ett felmeddelande om att Din lärare måste skapa ett elevkonto åt dig med e-postadressen… så har eleven inte lagts in på något elevkonto i Elevspel.

Om du väljer fel kommun eller skola och dessutom bockar för Kom ihåg mitt val kommer du vid alla efterföljande inloggningar via Skolfederation att komma till fel inloggningssida. För att nollställa ditt val av kommun eller skola kan du gå in på denna sida. Sedan ska du vid nästa inloggning komma till inloggningssidan där du väljer kommun eller skola.

Vill du hellre lära dig hur du loggar in som lärare? Följ vår manual för inloggning via Skolfederation som lärare.

Beskrivning av Skolfederation i PDF-format.

11