Logga in via Skolfederation som elev

På Elevspel kan både elever och lärare logga in via Skolfederation. Här nedan beskrivs hur dina elever kan logga in på Elevspel via Skolfederation.

 1. En förutsättning är att elevens organisation (oftast skola eller kommun) är medlem i Skolfederation.
 2. Teknisk förutsättning: Organisationens inloggningstjänst (IDP) måste släppa följande attribut vid inloggningen:
  Obligatoriska attribut:

  • eduPersonPrincipalName
  • mail
  • givenName
  • sn

  Valfria attribut:

  • l
  • c
  • telephoneNumber
  • o
 3. För att eleven ska kunna logga in via sin skola krävs att elevens konto har fått en koppling till elevens e-postadress. Följ därför manualen hur du lägger in en e-postadress på en elev.
 4. Nu ska eleven kunna logga in på Elevspel. Blir eleven omdirigerad till registreringssidan har elevens e-postadress inte korrekt lagts in på elevens konto. Kontrollera stavningen och försök sedan igen.

Vill du hellre lära dig hur du loggar in som lärare? Följ vår manual för inloggning via Skolfederation som lärare.

Beskrivning av Skolfederation i PDF-format.

2