Radera elevgrupp

Vi rekommenderar att hellre överlåta en gammal elevgrupp till klassens nya lärare. Om det inte är lämpligt finns här en instruktion för hur du raderar en elevgrupp.

 1. Logga in som den ansvarige läraren eller föräldern som har tillgång till gruppen.
 2. Klicka på Elever.
 3. Klicka på namnet för elevgruppen som skall raderas.
 4. Klicka på fliken Grundinformation.
 5. Klicka på knappen Radera gruppen.
 6. Om du nu får en lista på elevkonton som måste raderas innan elevgruppen kan tas bort måste du radera dessa elevkonton var för sig enligt nedan. Tänk på att elevens resultat och inloggning försvinner. Ett bättre alternativ är att överlåta elevkontot till elevens målsman eller ny lärare.
  1. Klicka på elevens namn i det röda fältet.
  2. Scrolla ner och klicka på knappen Radera elev.
  3. Bekräfta borttagningen av elevkontot på nästa sida.
 7. Bekräfta borttagningen av elevgruppen på efterföljande sida.
7