Skapa användare åt elever

Är du elev och vill börja samla kunskapspoäng och medaljer måste du be en lärare eller förälder att skapa ett konto först. Endast lärarkonto eller föräldrakonto kan skapa konton åt elever!

Du skapar konton åt dina elever genom att följa dessa steg:

 1. Logga in som lärare eller förälder.
 2. Klicka på knappen Elever.
 3. Klicka på namnet till den grupp du vill lägga in den nya eleven. Finns ingen lämplig grupp måste du först skapa en grupp.
 4. Se till att du är på fliken Elever. Klicka på knappen Lägg till elevkonto, sedan Nytt och därefter Skapa nytt elevkonto.
 5. Fyll i förnamn. Detta fält är obligatoriskt och kommer även utgöra grunden för elevens användarnamn som kommer genereras av Elevspel.
 6. Fyll i elevens aktuella årskurs och fyll gärna även i efternamn.
 7. Välj hur eleven ska kunna spela spelen:
  1. Välj Alla spel om du vill att eleven ska kunna spela alla spel.
  2. Välj Aktuell årskurs om du vill begränsa till bara de spel som anses passa elevens årskurs.
  3. Välj Via uppdrag om du helt vill styra vilka spel och spelnivåer en elev ska kunna spela. För att låsningen ska aktiveras måste eleven ha ett aktivt uppdrag, eftersom en elev utan spelbara uppdrag då klassas som Aktuell årskurs ovan.
  4. Vi rekommenderar att välja C om en elev har svårt att fokusera på sina uppdrag.
 8. Om du anger en e-postadress till eleven kommer eleven att kunna logga in via t.ex. Google om ni använder sådana användare.
 9. Klicka på Spara.
 10. Elevens konto är nu skapat.
 11. Gör steg 4-9 för de elever du vill skapa konton åt.

Vill du dela ut användarnamn och lösenord till dina elever rekommenderar vi att du klickar på knappen Skriv ut inloggningsuppgifter under tabellen med dina elever, vilket genererar en PDF-fil med alla nödvändiga uppgifter som du enkelt kan skriva ut. Observera att du måste ha ett program som kan läsa PDF-filer för att kunna öppna filen.

Vill du endast få en enskild elevs inloggningsuppgifter syns dessa när du klicka på en elevs namn efter punkt 9 ovan.

9