Spelen är låsta eller syns inte

Exempel på låsta spelnivåer

Det finns tre orsaker till att nivåer i ett eller flera spel är låsta när du är inloggad som elev.

  1. Du försöker spela ett spel på plus.elevspel.se, men har inte loggat in som plusmedlem.
  2. Du som elev har ett tvingande uppdrag som du måste spela innan andra spel eller uppdrag blir spelbara.
  3. Din ansvarige lärare har valt att du endast skall kunna spela spel via uppdrag. Be din lärare om fler uppdrag, eller be om att få ditt elevkonto upplåst.

Om publika spel försvinner när du loggar in beror det på att din ansvarige lärare har valt att du endast skall kunna se spel som matchar den årskurs eller nivå läraren anser att du skall ha på Elevspel. Om du anser att det blivit något fel måste du kontakta din lärare och be om att få din årskurs ändrad eller att du blir upplåst så att du kan spela alla spel på Elevspel.

33