Förbättrad inloggning via Skolfederation

Vi har uppdaterat inloggningsförfarandet via Skolfederation. Alla lärare och elever som använder Skolfederation för inloggning kommer nu märka att skapandet av konto underlättats och har blivit enhetligt med förfarandet via Skolon.

Viktigt att notera är att elever måste skicka med attributet för vilken årskurs eleven går i (sisSchoolGrade). Det indikerar att användaren är en elev. Om inte det attributet skickas med så kommer systemet att anta att användaren är en lärare, vilket gör att eleven aldrig kommer kunna logga in på sitt elevkonto. Det krävs också att en lärare lagt in eleven i en klass.

Om er skola har plusmedlemskap så finns nu möjligheten att slippa hantera aktiveringskoder och istället lägga in plusmedlemskapet på hela skolor. För att detta ska fungera krävs att skolans enhetskod (sisSchoolUnitCode) skickas med vid inloggningen.

Läs mer om Skolfederationsinloggningen i olika avsnitt i vårt Hjälpcenter. Se länkar nedan.

21
Annons