Generera nytt användarnamn på befintlig elev

Nu går det att generera ett nytt användarnamn på en redan skapad elev. Om en elev t.ex. får skyddad identitet eller av annan anledning byter namn så bör även användarnamnet bytas, eftersom det har genererats utifrån det gamla förnamnet.

Du hittar funktionen för att byta användarnamn på en elev genom att gå till sidan där du redigerar elevens inställningar. Där behöver du bocka för bockrutan under användarnamnet och sedan klicka på knappen Spara.

Notera att eleven efter bytet måste logga in med sitt nya användarnamn, men att eleven behåller sitt gamla lösenord.

0
Annons