Skapa elevgrupper med 100 elever

Nu tillåts en lärare att skapa upp till 100 elever i en elevgrupp. Detta förutsätter att läraren är plusmedlem. Om läraren inte är plusmedlem är begränsningen 50 elever per elevgrupp.

Kom ihåg att du som lärare får skapa 20 grupper oavsett om du är plusmedlem eller inte. Får du en ny klass bör du alltså skapa en ny elevgrupp, istället för att lägga in eleverna i den befintliga gruppen.

Läs mer i Hjälpavsnittet för att skapa en grupp.

Hör av dig om du har något annat du saknar eller skulle vilja att vi tittade närmare på. Vi vill alltid ha förslag till förbättring.

29
Annons