Skapa frågor med dold text

Vi har nu uppgraderat speltyperna flervalsfrågor och frågor med fritextsvar genom att göra det möjligt att dölja antingen frågetexten och / eller svarsalternativen. När de döljs så går det endast att lyssna på texten. Det kan vara bra t.ex. när stavningen på ord ska övas eller lyssningsövning i språk. Se ovan hur det kan se ut i ett spel när funktionen har aktiverats av spelskaparen.

Du hittar inställningen när du redigerar en spelnivå. Se bilden nedan. Notera att det endast är spelskaparen som kan göra denna ändring i en spelnivå. För att lyssna på fler än 4 uppläsningar i en spelomgång krävs som vanligt plusmedlemskap.

32
Annons