Växter

Annons
1
Växter
nivå 1, Flervalsfrågor Svår
2
Växter
Nivå 2, Lucktext Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Växter (Nivå 2).
2024-07-07 17:57 efter 15 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Växter (nivå 1).
2024-07-07 17:56 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Växter (nivå 1).
2024-07-04 14:41 efter 31 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Växter (nivå 1).
2024-06-30 16:02 efter 15 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Växter (nivå 1).
2024-06-25 19:48 efter 19 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Växter (nivå 1).
2024-06-20 21:46 efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Växter (nivå 1).
2024-06-11 14:54 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Växter (Nivå 2).
2024-06-10 11:35 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Växter (nivå 1).
2024-06-10 09:10 efter 7 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 2. Växter (Nivå 2).
2024-06-06 08:53 efter 20 sekunders spelande.
Annons

Träna på viktiga begrepp i ämnet biologi och temat växter.

Spelet Växter

Instruktioner till Växter

Temats mål:

Kunna förklara fotosyntesen.

Beskriva växters uppbyggnad.

Känna till hur växter delas in.

Kunna redogöra för hur växter förökar sig.

1. Växter (nivå 1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Växter (Nivå 2)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 1 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Växter. Maximala antalet poäng (2 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 2 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Växter kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Biologi
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 4
Spelskapare
En användare (id 300016)
Uppdaterat
2023-10-09
Publicerat online
2023-10-10
Unikt id
17666
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.5
Totalt 34
5
16
4
4
3
4
2
1
1
9

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap