Evolution och Livets utveckling

Annons
1
Frågor om livets utveckling
Flervalsfrågor Svår
2
Frågor om livets utveckling
Skriv själv, Frågor med fritextsvar Svår
3
Begrepp och beskrivning
Länka ihop
4
Begreppsmemory
5
Hitta begreppen
Bokstavsbräde
6
VIlket ord söks?
Mastermind
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick 1 gissning på nivå 6. VIlket ord söks?.
2024-06-24 13:26 efter 18 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 5. Hitta begreppen.
2024-06-24 13:25 efter 3 minuters spelande.
Någon fick 27 drag på nivå 4. Begreppsmemory.
2024-06-24 13:22 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Begrepp och beskrivning (Länka ihop).
2024-06-24 13:20 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Frågor om livets utveckling (Skriv själv).
2024-06-24 13:18 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Frågor om livets utveckling (Skriv själv).
2024-06-24 13:15 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Frågor om livets utveckling (Skriv själv).
2024-06-24 13:14 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Frågor om livets utveckling (Skriv själv).
2024-06-24 13:12 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Frågor om livets utveckling (Skriv själv).
2024-06-24 13:11 efter 43 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Frågor om livets utveckling (Flervalsfrågor).
2024-06-24 13:10 efter 1 minuts spelande.
Annons

Träna på begrepp som hör till arbetsområdet evolutionen.

Spelet Evolution och Livets utveckling

Instruktioner till Evolution och Livets utveckling

Här kan du träna på olika begrepp som kan vara bra att kunna när du arbetar med området evolutionen.

1. Frågor om livets utveckling (Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Frågor om livets utveckling (Skriv själv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Begrepp och beskrivning (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Begreppsmemory

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Hitta begreppen

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 11 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. VIlket ord söks?

MastermindMastermind - Nivån innehåller 10 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Elevens mål är att lösa kodordet på maximalt 6 gissningar. För varje gissning får eleven veta om bokstaven ingår i ordet (gul), om den också är på rätt plats (grön) eller om den inte ingår alls (grå). Orden spelaren gissar behöver inte vara ord som existerar i någon ordbok. Klarar spelaren att lösa ordkoden och får fram det gömda ordet innan de 6 gissningarna tar slut har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Evolution och Livets utveckling. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Evolution och Livets utveckling kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Biologi
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 196100)
Uppdaterat
2024-02-05
Publicerat online
2024-02-05
Unikt id
18321
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

2.4
Totalt 16
5
4
4
0
3
2
2
2
1
8

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap