Hälsningsfraser och engelskspråkiga länder

Annons
1
Vilken hälsningsfras?
Gissa orden
2
Hälsningsmemory
Engelska till svenska
3
Hur hälsar du?
Lucktext
4
Vilket land?
Flagga till land, flerval, Flervalsfrågor
5
Var talar man engelska?
Ordsök, Bokstavsbräde
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Vilken hälsningsfras? (Gissa orden).
2024-05-29 09:41 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Vilken hälsningsfras? (Gissa orden).
2024-05-29 09:39 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Var talar man engelska? (Ordsök).
2024-05-28 22:26 efter 4 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Vilket land? (Flagga till land, flerval).
2024-05-28 22:26 efter 24 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Hur hälsar du? (Lucktext).
2024-05-28 22:26 efter 2 minuters spelande.
Någon fick 0 missar på nivå 1. Vilken hälsningsfras? (Gissa orden).
2024-05-28 22:24 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Vilken hälsningsfras? (Gissa orden).
2024-05-28 19:40 efter 24 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Vilken hälsningsfras? (Gissa orden).
2024-05-27 10:13 efter 10 sekunders spelande.
Någon fick 11 drag på nivå 2. Hälsningsmemory (Engelska till svenska).
2024-05-26 11:39 efter 39 sekunders spelande.
Någon fick 14 drag på nivå 2. Hälsningsmemory (Engelska till svenska).
2024-05-26 11:38 efter 49 sekunders spelande.
Annons

Träna på engelska ord som har med hälsningsfraser att göra. Finns även nivåer som tränar engelskspråkiga länder. Öva både på att läsa, skriva och höra orden.

Spelet Hälsningsfraser och engelskspråkiga länder

Instruktioner till Hälsningsfraser och engelskspråkiga länder

Spelet är ett interaktivt lärandespel som ger dig möjlighet att träna på engelska ord och uttryck som används i hälsningssammanhang. Spelet inkluderar även nivåer som tränar dig på att känna igen och lära dig om engelskspråkiga länder. Du får möjlighet att öva på att läsa, skriva och höra dessa ord.

I spelet presenteras du för olika hälsningsfraser och uttryck som används i vardagliga situationer. Du kommer att lära dig att hälsa på engelska genom att lyssna på, uttala och skriva dessa fraser. Spelet innehåller interaktiva övningar och uppgifter som hjälper dig att förbättra din förmåga att förstå, kommunicera och uttrycka dig på engelska.

Utöver att träna på hälsningsfraser inkluderar spelet också nivåer som ger dig möjlighet att lära dig om engelskspråkiga länder. Du kommer att upptäcka och bli bekant med namnen på dessa länder. Detta ger en bredare inblick i det engelska språket och dess användning runt om i världen.

1. Vilken hälsningsfras? (Gissa orden)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 6 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hälsningsmemory (Engelska till svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 6 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 6 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Hur hälsar du? (Lucktext)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Vilket land? (Flagga till land, flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Var talar man engelska? (Ordsök)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 9 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som krökta ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Hälsningsfraser och engelskspråkiga länder. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Hälsningsfraser och engelskspråkiga länder kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-05-29
Publicerat online
2021-08-10
Unikt id
13803
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 449
5
275
4
41
3
29
2
29
1
75

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

V
Vea
31 maj 2023 19:20
Det är jätte kyl elevspel är bäst.

Fler fördelar med plusmedlemskap