Dags för party

Annons
1
Festliga ord
Bokstavsbräde
2
Partytext
Lucktext Svår
3
Färger
Memory
4
Vanliga färger
Bildmarkeringar
5
Vilken adjektivtyp?
Flervalsfrågor
6
Komparera
Regelbundna, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 6. Komparera (Regelbundna).
2024-06-27 14:42 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Festliga ord.
2024-06-20 20:17 efter 21 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Partytext.
2024-06-12 11:33 efter 8 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Festliga ord.
2024-06-12 11:25 efter 6 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Festliga ord.
2024-06-06 20:11 efter 4 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Vilken adjektivtyp?.
2024-06-06 10:01 efter 4 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 2. Partytext.
2024-06-05 10:24 efter 6 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 2. Partytext.
2024-06-05 08:45 efter 11 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. Vilken adjektivtyp?.
2024-06-05 07:56 efter 1 minuts spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Vilken adjektivtyp?.
2024-06-05 07:55 efter 27 sekunders spelande.
Annons

Vi tränar ord för kläder. Vi gör meningar med olika klädesplagg.

Spelet Dags för party

Instruktioner till Dags för party

Här tränar vi på ord för kläder och vi repeterar de vanligaste färgerna. Spelet passar för elever i årskurs fyra och är utformat för att arbeta språkutvecklande.

1. Festliga ord

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Partytext

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har obegränsat antal försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor som är skiftlägeskänsliga. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

3. Färger

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Vanliga färger

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 14 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje bildfråga besvaras genom att skriva rätt svar som passar den blinkande markören i bilden. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har obegränsat antal försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Vilken adjektivtyp?

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 3 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Komparera (Regelbundna)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 3 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har obegränsat antal försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Dags för party. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Dags för party kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 4
Spelskapare
En användare (id 126258)
Uppdaterat
2024-03-19
Publicerat online
2024-03-12
Unikt id
18583
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4.3
Totalt 13
5
8
4
3
3
1
2
0
1
1

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap