Dags för att läsa och skriva meningar

Annons
1
Personliga pronomen
Memory
2
Personliga pronomen
Länka ihop rätt
3
Possessiva pronomen
Memory
4
Possessiva pronomen
Länka ihop
5
Översätt meningar, del 1
Svenska till engelska, Frågor med fritextsvar Svår
6
Översätt meningar, del 2
Svenska till engelska, Frågor med fritextsvar
7
Little Red Riding Hood
Läsförståelse, Lucktext Svår
8
Klockan
Meningar, skriv på engelska, Frågor med fritextsvar Svår
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev fick alla rätt på nivå 8. Klockan (Meningar, skriv på engelska).
2 timmar sedan efter 8 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 8. Klockan (Meningar, skriv på engelska).
2 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 8. Klockan (Meningar, skriv på engelska).
2 timmar sedan efter 23 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 8. Klockan (Meningar, skriv på engelska).
5 timmar sedan efter 12 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 7. Little Red Riding Hood (Läsförståelse).
5 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 7. Little Red Riding Hood (Läsförståelse).
5 timmar sedan efter 47 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. Klockan (Meningar, skriv på engelska).
2024-05-17 13:28 efter 5 minuters spelande.
Någon fick 42 drag på nivå 1. Personliga pronomen (Memory).
2024-05-17 13:27 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Personliga pronomen (Länka ihop rätt).
2024-05-17 13:24 efter 23 sekunders spelande.
Någon fick 27 drag på nivå 3. Possessiva pronomen (Memory).
2024-05-17 13:24 efter 3 minuters spelande.

Här får du träna att skriva engelska meningar. Du får också träna på grundläggande grammatik som olika pronomen.

Spelet Dags för att läsa och skriva meningar

Instruktioner till Dags för att läsa och skriva meningar

I detta spel tränar eleverna på att skriva korta meningar med korrekt engelska. Alla meningar börjar med stor bokstav och slutar med punkt, frågetecken eller utropstecken. Ordet för jag på engelska "I" skrivs alltid med stort "I", var det än kommer i meningen. Dessa meningar fokuserar på när "tredje-person-i-singular-s" ska användas och inte.

Eleverna får också träna på grundläggande grammatik som "skvaller -s".

Detta spel har jag skapat då mina elever är i behov av att mängdträna.

1. Personliga pronomen (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 8 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 8 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Personliga pronomen (Länka ihop rätt)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 3 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 3 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Possessiva pronomen (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 8 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 8 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Possessiva pronomen (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 5 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på engelska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Översätt meningar, del 1 (Svenska till engelska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Översätt meningar, del 2 (Svenska till engelska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har obegränsat antal försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Little Red Riding Hood (Läsförståelse)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 3 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 3 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

8. Klockan (Meningar, skriv på engelska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har obegränsat antal försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Dags för att läsa och skriva meningar. Maximala antalet poäng (8 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 8 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Dags för att läsa och skriva meningar kan du totalt få 8 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 126258)
Uppdaterat
2024-04-09
Publicerat online
2024-02-08
Unikt id
18346
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 56
5
36
4
4
3
2
2
4
1
10

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap