Engelska verb

Annons
1
Engelska - svenska
Memory
2
Hitta verben
På 2 minuter, Bokstavsbräde Svår
3
Översätt, svenska - engelska
Välj rätt engelskt verb, Flervalsfrågor
4
Fyll i engelska verbet
Engelska lucktexter Svår
5
Översätt, svenska - engelska
Skriv rätt engelskt verb, Frågor med fritextsvar
6
Hitta verben
På 1 minut, Bokstavsbräde Svår
7
Vilket är verbet?
På 3 gissningar, Gissa ord Svår
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev hade problem på nivå 3. Översätt, svenska - engelska (Välj rätt engelskt verb).
2024-07-18 22:39 efter 1 sekunds spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Översätt, svenska - engelska (Välj rätt engelskt verb).
2024-07-13 10:33 efter 46 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Engelska - svenska (Memory).
2024-06-20 18:01 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Engelska - svenska (Memory).
2024-06-20 18:01 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Översätt, svenska - engelska (Skriv rätt engelskt verb).
2024-06-20 13:39 efter 1 minuts spelande.
En elev hade problem på nivå 2. Hitta verben (På 2 minuter).
2024-06-20 10:56 efter 8 minuters spelande.
En elev fick 92 drag på nivå 1. Engelska - svenska (Memory).
2024-06-20 10:48 efter 18 minuters spelande.
En elev fick 65 drag på nivå 1. Engelska - svenska (Memory).
2024-06-20 10:30 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Hitta verben (På 1 minut).
2024-06-19 15:34 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Engelska - svenska (Memory).
2024-06-19 12:47 efter 4 sekunders spelande.

Öva på engelska verb för nybörjare. Det är verb i grundform med inriktning på förståelse och betydelse.

Spelet Engelska verb

Instruktioner till Engelska verb

Många övningar med engelska verb för personer som inte kan väldigt mycket engelska. Vanliga veb med övningar i olika sammanhang och på många olika spelsätt.

1. Engelska - svenska (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 18 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hitta verben (På 2 minuter)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 18 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 2 minuter (120 sekunder). Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Översätt, svenska - engelska (Välj rätt engelskt verb)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Fyll i engelska verbet (Engelska lucktexter)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 18 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Översätt, svenska - engelska (Skriv rätt engelskt verb)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Hitta verben (På 1 minut)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 18 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 2 minuter (120 sekunder). Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Vilket är verbet? (På 3 gissningar)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 18 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Engelska verb. Maximala antalet poäng (7 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 7 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Engelska verb kan du totalt få 7 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-11-23
Publicerat online
2019-05-14
Unikt id
9884
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 312
5
174
4
32
3
18
2
17
1
71

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 4 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
23 november 2023 11:28
Kul 🤩att de gömmer orden så att man får tänka extra
A
azeez
23 maj 2019 10:02
det är jättefin program jag tycker om spelar här och studera ni är min bästa PROGRAM
A
Anki
20 maj 2019 11:08
Ordträning som behövs.
J
joho
14 maj 2019 13:27
Roligt att spela memory

Fler fördelar med plusmedlemskap