Att presentera sig

Annons
1
Fransktalande länder
Hitta länderna på franska, Bokstavsbräde Svår
2
Språk på franska
Hitta språken, Bokstavsbräde Svår
3
Språk på franska
Länka ihop, svenska / franska Svår
4
Länder utifrån beskrivning
Välj land, allt på franska, Flervalsfrågor Svår
5
Länka ihop land / beskrivning
Allt på franska Svår
6
Presentera sig, skrivövning
Namn och land, Frågor med fritextsvar Svår
7
Jag talar...
Skriv språk på franska, Frågor med fritextsvar Svår
8
Presentationstext som lucktext
blandat Svår
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska).
2024-07-13 10:57 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska).
2024-06-18 15:03 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska).
2024-06-18 00:22 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 8. Presentationstext som lucktext (blandat).
2024-06-16 09:58 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Presentera sig, skrivövning (Namn och land).
2024-06-16 09:56 efter 39 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska).
2024-06-13 13:18 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska).
2024-06-13 13:13 efter 11 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska).
2024-06-11 18:35 efter 9 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Jag talar... (Skriv språk på franska).
2024-06-11 10:40 efter 17 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska).
2024-06-11 10:16 efter 3 sekunders spelande.

Träna dig på att presentera dig och andra på franska.

Spelet Att presentera sig

Instruktioner till Att presentera sig

Du ska öva franska genom att prata om dig själv och andra: namn, ålder, länder, olika språk genom att söka ord, välja mellan olika alternativ och att skriva.

1. Fransktalande länder (Hitta länderna på franska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 9 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas med omkastade bokstäver (börja med att kasta om dem tills det rätta ordet hittas) bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Språk på franska (Hitta språken)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Språk på franska (Länka ihop, svenska / franska)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 7 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Länder utifrån beskrivning (Välj land, allt på franska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Länka ihop land / beskrivning (Allt på franska)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 8 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Presentera sig, skrivövning (Namn och land)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Jag talar... (Skriv språk på franska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Presentationstext som lucktext (blandat)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 3 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 3 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor som är skiftlägeskänsliga. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Att presentera sig. Maximala antalet poäng (8 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 8 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Att presentera sig kan du totalt få 8 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Franska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-05-10
Publicerat online
2015-09-28
Unikt id
3039
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 30
5
19
4
2
3
2
2
2
1
5

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 7 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
23 maj 2022 10:33
Hej kan inte så mycket jag kan bara basic saker det var jätte svårt
A
Anumkhan120
16 maj 2022 13:08
Den här spelen är svår så det ska vara 1st eller 2 st
E
Daniel Lind
10 oktober 2020 10:30
Matti: Tack för att du hittade det. Det är nu korrigerat till rätt språk på landet.
M
Matti
6 oktober 2020 06:40
Varför står det "Han är från BELGIUM"? på nivå 4?
A
anko
23 april 2020 12:54
jag tycker inte om att det inte står ordet på nivå ett. väldigt missnöjd
K
Katti
3 februari 2019 12:09
Jättebra spel på franska, men så svårt att skriva det franska c-et i francais...Skulle även vilja lära vanliga franska meningar, inte med länder, som här. Fint att se svaren rätt efter man spelat, och även kunna se vilka mina fel var.
R
rrororoor
22 augusti 2018 18:05
jag tyckte att det är jätte bra app speciellt när man lär sig franska

Fler fördelar med plusmedlemskap