Öppna utsagor: Vem har rätt?

Annons
1
Fyll i luckan
1-10, Lucktext Svår
2
Fyll i luckan
1-20, Lucktext
3
Vem har rätt?
1-20, Flervalsfrågor Svår
4
Vem har rätt?
1-999, Flervalsfrågor Svår
5
Fyll i luckan
1-999, Frågor med fritextsvar
6
Använda = rätt
Flervalsfrågor Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Fyll i luckan (1-10).
22 minuter sedan efter 5 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 2. Fyll i luckan (1-20).
1 timme sedan efter 3 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 6. Använda = rätt.
1 timme sedan efter 9 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 6. Använda = rätt.
1 timme sedan efter 40 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 6. Använda = rätt.
1 timme sedan efter 3 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Fyll i luckan (1-999).
1 timme sedan efter 19 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Fyll i luckan (1-10).
1 timme sedan efter 9 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 6. Använda = rätt.
1 timme sedan efter 9 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 6. Använda = rätt.
1 timme sedan efter 1 sekunds spelande.
En elev hade problem på nivå 6. Använda = rätt.
1 timme sedan efter 2 sekunders spelande.
Annons

Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Spelet Öppna utsagor: Vem har rätt?

Instruktioner till Öppna utsagor: Vem har rätt?

Du tränar, i detta spel, på matematiska likheter inom addition och subtraktion. Det är viktigt att kolla att det är lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Kolla att VL= HL

Du får träna på förståelsen av likhetstecknet genom att välja den elev som tänkt rätt på en öppen utsaga. Eller genom att välja/skriva in rätt svar på luckans plats tex 5+6=__+4. På nivå 6 får du hitta varför uträkningar på lästal har blivit fel även fast svaret är rätt.

Nivån kan vara från åk 2-6 men inte alla nivåer för de yngsta. Många nivåer har mer än 10 uppgifter. Två nivåer är inte klara: Fyll i luckan 1-20 och 1-999

Har försökt använda felsvar som är vanliga på nationella prov, enligt artiklar på NCM och det vi lärt oss på matematiklyftet.

Har använt subtraktion lite oftare där minuenden, den första termen i subtraktion saknas tex 13=___-6.

Extra uppgift kan vara att eleverna ska komma på vad/varför eleverna gjort för fel eller tänkt fel på nivå 3,4 och 6.

1. Fyll i luckan (1-10)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 20 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

2. Fyll i luckan (1-20)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

3. Vem har rätt? (1-20)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Vem har rätt? (1-999)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 19 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Fyll i luckan (1-999)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Använda = rätt

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 4 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Öppna utsagor: Vem har rätt?. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Öppna utsagor: Vem har rätt? kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-10-09
Publicerat online
2017-03-14
Unikt id
6397
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 434
5
249
4
29
3
34
2
15
1
107

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

T
Ted
25 april 2024 13:55
Jag tycker ni är bra. För ni lär mycket.
Anonym
22 februari 2024 10:27
Uppdrag 3-6 är för svåra tycker jag och mina elever

Fler fördelar med plusmedlemskap