Enhetsomvandling - Längd

Annons
1
m till dm
1, Flervalsfrågor Svår
2
m till cm
2, Flervalsfrågor Svår
3
m till mm
3, Flervalsfrågor Svår
4
dm till cm
4, Flervalsfrågor Svår
5
dm till mm
5, Flervalsfrågor Svår
6
cm till mm
6, Flervalsfrågor Svår
7
Blandat
7, Frågor med fritextsvar
8
mm till cm
8, Flervalsfrågor Svår
9
mm till dm
9, Flervalsfrågor Svår
10
mm till m
10, Flervalsfrågor Svår
Annons
11
cm till dm
11, Flervalsfrågor Svår
12
cm till m
12, Flervalsfrågor Svår
13
dm till m
13, Flervalsfrågor Svår
14
Blandat
14, Frågor med fritextsvar
15
mm till km
15, Flervalsfrågor
16
mm till mil
16, Flervalsfrågor
17
cm till km
17, Flervalsfrågor
18
cm till mil
18, Flervalsfrågor
19
Blandat
19 svår, Flervalsfrågor Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 1. m till dm (1).
2024-07-10 22:43 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Blandat (7).
2024-07-10 22:41 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Blandat (7).
2024-07-10 22:40 efter 15 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Blandat (7).
2024-07-10 22:39 efter 27 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. m till mm (3).
2024-07-07 19:34 efter 6 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. m till mm (3).
2024-07-07 19:28 efter 21 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. m till mm (3).
2024-07-07 19:06 efter 17 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. m till cm (2).
2024-07-07 18:49 efter 7 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. m till dm (1).
2024-07-07 18:42 efter 5 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. dm till cm (4).
2024-07-04 22:13 efter 2 minuters spelande.

Omvandla olika enheter till andra enheter, så som m till mm.

Spelet Enhetsomvandling - Längd

Instruktioner till Enhetsomvandling - Längd

Att omvandla längdenheter från det ena till det andra tex 1m till 100 cm och vise versa. I uppgifterna är det alltifrån enkelt till lite klurigare.

Spelet tränar omvandling mellan enheterna m, dm, cm och mm.

1. m till dm (1)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. m till cm (2)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. m till mm (3)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. dm till cm (4)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. dm till mm (5)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. cm till mm (6)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Blandat (7)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. mm till cm (8)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. mm till dm (9)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. mm till m (10)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. cm till dm (11)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. cm till m (12)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. dm till m (13)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Blandat (14)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. mm till km (15)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. mm till mil (16)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. cm till km (17)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. cm till mil (18)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

19. Blandat (19 svår)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Enhetsomvandling - Längd. Maximala antalet poäng (19 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 19 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Enhetsomvandling - Längd kan du totalt få 19 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 52026)
Uppdaterat
2023-01-16
Publicerat online
2018-11-13
Unikt id
8804
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.4
Totalt 2 250
5
1 119
4
183
3
151
2
116
1
681

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 24 kommentarer om detta kunskapsspel.

E
Esmeralda
6 maj 2024 08:26
Det är roligt men visa är rätt så svåra men annars är det jätte roligt!♥️
A
adriano🐧🐧
26 februari 2024 13:04
Jag blev arg men bra för att lära sig!!!
Anonym
29 januari 2024 10:54
det är jätte bra spel för man lär sig längdenheterna
Anonym
16 januari 2024 09:20
spelet är semst man får mer upgifter om man svarar fel:(
A
Alla goda ting är tre
29 november 2023 08:56
Bra spel tycker inte det borde finnas liv.
E
Emilia
1 oktober 2023 11:38
Jag tycker det är ganska roligt men om jag it vet något så gissar jag det brukar bli rätt ofta
I
Izobell
10 mars 2023 09:28
JÄtte kul spel jag älskar det🥺
H
Hamoudi
8 februari 2023 08:49
Hallå, Hamoudi här. Lärt mig mycket.
E
Daniel Lind
16 januari 2023 09:28
Anonym: Tack, det är nu fixat. Klart det ska vara 92 i svaret. :)
Anonym
16 januari 2023 09:27
Hej jag skulle bara säga att nivå 18 är fel, alltså den delen som står(omvandla 92 000 000 cm till mil. och svaret är 92, men det står 93.
H
Ho ho
14 januari 2023 19:07
Spelet är jättebra att lära sig enhetsomvandlingarna och komma ihåg dem
Anonym
21 december 2022 08:18
Bra spel att spela för träning.
S
Saga
15 december 2022 09:11
Varför är det så att maan bara har ett försök det är väldigt jobbigt
E
Enhetsomvandling nivå 12 det finns
30 maj 2022 09:04
Behöver rätta till det så att det går att spela. Det är två rätta svar men man får fel för ett.
A
Anonym namn: Gunnar inte Johansson
12 maj 2022 10:26
Detta är ett spel helt ok funkar att spela när man ville spela ett spel som är ett spel.
Anonym
3 maj 2022 13:54
JAg gillar era spela och alllt ni gör
M
Max
5 april 2022 12:37
Detta spel är bra för personer från 7 till 13 funkar bra när man ska plugga till ett prov
F
Foxi
25 maj 2021 09:10
Det var svårt men det bästa spelet jag har kört🤩🤩🤩🥳🤩🥳🤩🥳😇😇😇
M
mamma karin
28 april 2021 11:01
alltså jag tycker att min son är SÅÅÅÅÅÅ duktig med dem här enhets sakerna och jag blir så stolt över lilla geor
S
Sako
30 mars 2020 12:47
Gillar det för att det är utmanande! 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
R
rolig
30 mars 2020 08:50
det är ett roligt spel
B
bella
25 november 2019 22:04
det är så svårt att komma ihåg hitta ett bättre sätt att lära sig
S
Saga
10 september 2019 19:14
Varför är det så många nivåer men ändå ett bra spel
B
bert
15 mars 2019 08:54
jag vill ändra att om du får ett fel så får du under känt på allt.

Fler fördelar med plusmedlemskap