Begrepp kristendom, judendom och islam

Annons
1
Kristendom
Hitta orden, Bokstavsbräde Svår
2
Kristendom
Hitta begreppets beskrivning, Memory
3
Kristendom
Vilket alternativ bestämmer., Flervalsfrågor
4
Kristendom
Skriv ordet som saknas, Lucktext
5
Kristendom
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
6
Islam
Hitta orden, Bokstavsbräde Svår
7
Islam
Hitta begreppbeskrivningen, Memory
8
Islam
Vilket ord passar, Flervalsfrågor
9
Islam
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
10
Islam
Lucktexter Svår
Annons
11
Judendom
Hitta orden, Bokstavsbräde Svår
12
Judendom
Hitta begreppbeskrivningen, Memory
13
Judendom
Vilket ord passar, Flervalsfrågor
14
Judendom
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
15
Judendom
Lucktexter
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 15. Judendom (Lucktexter).
2024-06-15 11:09 efter 60 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 14. Judendom (Skriv svaret).
2024-06-15 11:08 efter 32 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 13. Judendom (Vilket ord passar).
2024-06-15 11:08 efter 32 sekunders spelande.
Någon fick 5 drag på nivå 12. Judendom (Hitta begreppbeskrivningen).
2024-06-15 11:07 efter 14 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 11. Judendom (Hitta orden).
2024-06-15 11:07 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 11. Judendom (Hitta orden).
2024-06-15 11:05 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 10. Islam (Lucktexter).
2024-06-15 11:04 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Islam (Lucktexter).
2024-06-15 11:02 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 9. Islam (Skriv svaret).
2024-06-15 11:00 efter 60 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. Islam (Vilket ord passar).
2024-06-15 10:59 efter 37 sekunders spelande.

Träna centrala delar inom de tre syskonreligionerna islam, kristendom och judendom.

Spelet Begrepp kristendom, judendom och islam

Instruktioner till Begrepp kristendom, judendom och islam

Judendom, kristendom och islam är vad man skulle kunna kalla syskonreligioner. Grunden är att judar, kristna och muslimer tror på samma Gud. De tror alla att det är Gud som har skapat världen och människan.

Träna centrala delar och begrepp inom de tre syskonreligionerna: kristendom, judendom och islam. Träna på begreppen på flera olika sätt för att befärsta dina kunskaper. Det finns fem nivåer per religion och begreppen är återkommande.

1. Kristendom (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 8-vägs raka ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Kristendom (Hitta begreppets beskrivning)

MemoryMemory - Nivån innehåller 7 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 3 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 3 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Kristendom (Vilket alternativ bestämmer.)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Kristendom (Skriv ordet som saknas)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 7 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexterna visas i samma ordning varje spelomgång. I spelet får eleven 7 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Kristendom (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Islam (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 8-vägs raka ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Islam (Hitta begreppbeskrivningen)

MemoryMemory - Nivån innehåller 7 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 3 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 3 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Islam (Vilket ord passar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Islam (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Islam (Lucktexter)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 7 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 7 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

11. Judendom (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 5 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 8-vägs raka ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Judendom (Hitta begreppbeskrivningen)

MemoryMemory - Nivån innehåller 5 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 3 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 3 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Judendom (Vilket ord passar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Judendom (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får ingen feedback när svaret skrivs, vilket gör uppgiften lite svårare. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Judendom (Lucktexter)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 4 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 4 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Begrepp kristendom, judendom och islam. Maximala antalet poäng (15 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 15 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Begrepp kristendom, judendom och islam kan du totalt få 15 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Islam - viktiga begrepp
Religionskunskap
Lär dig om kristendomen
Religionskunskap
Judendomen - viktiga begrepp
Religionskunskap
Religionen judendom
Religionskunskap
Lär dig om islam
Religionskunskap
Religionen kristendom
Religionskunskap
Abrahamitiska religionerna
Religionskunskap
Judendomen
Religionskunskap
Tre världsreligioner
Religionskunskap

Ytterligare spelinformation

Ämne
Religionskunskap
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2024-05-13
Publicerat online
2020-12-09
Unikt id
12419
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 354
5
222
4
28
3
26
2
13
1
65

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 4 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
28 april 2023 10:44
du kan söka på e och sen klistra in
I
Ivan KLack
9 februari 2022 13:19
Du ska hålla in en grej på datorn
H
Hehehe
13 april 2021 11:31
Gillar inte 10. islam för man kan inte skriva Moske med rätt e på dator man får fel om man skriver moske
M
melvin
9 februari 2021 09:20
roligt spel men vi ha mer nivåer då skulle det vara mycket bättre

Fler fördelar med plusmedlemskap