Lär dig räkna på spanska

Annons
1
Träna 1-10
Flerval, Flervalsfrågor
2
Träna 0-10
Flerval, Flervalsfrågor
3
Stava 0-10
Frågor med fritextsvar
4
Vilket tal saknas
1-10, Lucktext
5
Vilket tal saknas
0-10 stava, Lucktext
6
Träna 11-20
Flerval, Flervalsfrågor
7
Stava 11-20
Frågor med fritextsvar Svår
8
Vilket tal saknas
11-20 stava, Lucktext
9
Stava 0-20
Frågor med fritextsvar
10
Träna 20-40
Flerval, Flervalsfrågor
Annons
11
Stava 20-29
Frågor med fritextsvar
12
Stava 30-39
Frågor med fritextsvar
13
10,20-100
Flerval, Flervalsfrågor
14
Stava 10, 20 - 100
Frågor med fritextsvar
15
Högre tal
Flerval, Flervalsfrågor Svår
16
Test 0-1000
Flerval, Flervalsfrågor
17
Test stava 0-1000
Frågor med fritextsvar Svår
18
Träna ordningstal
Flerval, Flervalsfrågor
19
Matematik ord
Flerval, Flervalsfrågor
20
Matematik räkna
Lucktext
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 3. Stava 0-10.
38 sekunder sedan efter 20 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Stava 0-10.
1 minut sedan efter 27 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Stava 0-10.
1 minut sedan efter 17 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Stava 0-10.
1 minut sedan efter 32 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Stava 0-10.
2 minuter sedan efter 54 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Träna 0-10 (Flerval).
3 minuter sedan efter 34 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 13. 10,20-100 (Flerval).
3 minuter sedan efter 54 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Träna 1-10 (Flerval).
3 minuter sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Träna 1-10 (Flerval).
3 minuter sedan efter 34 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Träna 1-10 (Flerval).
4 minuter sedan efter 25 sekunders spelande.

Lär dig räkneorden på spanska. Testa sedan om du kan stava dem själv.

Spelet Lär dig räkna på spanska

Instruktioner till Lär dig räkna på spanska

Lär dig räkna på spanska genom flerval - pröva sedan om du klarar att stava själv. Nivåer från 0 upp till högre tal. Slutligen test 0-1000 ett flervalstest och "test stava 0-1000" Tillägg: Ordningstal och matematik på spanska.

1. Träna 1-10 (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Träna 0-10 (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 11 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Stava 0-10

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Vilket tal saknas (1-10)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 4 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Vilket tal saknas (0-10 stava)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 11 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 4 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

6. Träna 11-20 (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Stava 11-20

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Vilket tal saknas (11-20 stava)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 11 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

9. Stava 0-20

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 21 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Träna 20-40 (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 13 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Stava 20-29

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Stava 30-39

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. 10,20-100 (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Stava 10, 20 - 100

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Högre tal (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Test 0-1000 (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Test stava 0-1000

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 20 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Träna ordningstal (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

19. Matematik ord (Flerval)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

20. Matematik räkna (Lucktext)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 6 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 6 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 4 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Lär dig räkna på spanska. Maximala antalet poäng (20 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 20 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Lär dig räkna på spanska kan du totalt få 20 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Spanska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-10-25
Publicerat online
2017-02-04
Unikt id
6093
Sparat av
20-30 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4.3
Totalt 6 494
5
4 700
4
541
3
293
2
160
1
800

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

Anonym
28 maj 2024 08:35
jag har lärt mig mer siffror nu!!🥳🥳
Anonym
18 april 2024 12:47
Hej jag tycker det är bra att man kan lära sig så mycket så lätt
R
Roy Andersson
5 april 2024 09:17
väldigt bra undervisning för unga.
H
Hai rybahls
28 mars 2024 12:49
Jag tycker det är bra jag kommer inte från spanien men det känns som om jag gör det och att jag vill bli en spanjor när jag blir stor.
Anonym
12 mars 2024 13:50
Det här spelt är det bästa spelet på elevspel.
S
Sam Strid
11 mars 2024 09:33
Absolut bra jag tycker om spelen de är rolig
K
Kakajajakakakajajja
22 januari 2024 13:25
Jag ska flytta till Spanien så det var roligt att träna 😜😜😜😜😜😙😇😇😂😂😂💅🫠💩🥵🐺😑😑😑
Anonym
16 januari 2024 20:13
Det här spelet är så bra jag har lärt mig en massa spanska
Anonym
14 december 2023 18:49
Bra men inte lätt att göra.rättså roligt och bra.
E
Ellinor
28 november 2023 13:01
Svårt spel men roligt ändå jag ger spelet 3 stjärnor
P
patrik
15 november 2023 13:41
Den var bra är inte så bra på spanska men den var kul plus jag går i 4
Anonym
20 oktober 2023 07:03
Jättekul spel det gör så att jag kan lära mig spanska redan i fyran.
M
moos
21 september 2023 10:56
jätte roligt och det är gratis
J
jjuuullliiiaaa
6 september 2023 10:18
hej jag kan redan spanska min pappa kommer från spanien men jätte roligt att andra vill lära sig spanska
N
Neymar JR
29 juni 2023 15:23
jag tycker att det är bra för att man kan lär sig andra språk och det är bra för hjärnan.

jag tycker att Spanska är -jättekul språk!!!!!!!!!
O
Oliboli
8 maj 2023 14:59
Det är samma tal hela tiden så lär mig aldrig nya
B
BOB
8 maj 2023 14:51
Det är roligt med spanska för att man lär sig ett nytt språk
C
CorgiViktor
19 april 2023 12:37
Alla säger det är bra men det är ju det lite
Anonym
27 februari 2023 12:19
Jätte bra spel för att lära sig om man ej kan t.ex siffrorna 👍
R
roligt
14 februari 2023 15:32
det är kul med spanska, för att jag är bättre nu
1
11 årig tjej
10 februari 2023 09:38
Jag älskar det hör spelet jag kan alla ord nu! Tack elevspel!!!!!
Anonym
30 november 2022 13:54
det är superroligt med spanska
Anonym
25 november 2022 13:12
Super bra app jag älskar spanska
Anonym
20 november 2022 08:20
Det e ett jettebra spel jag kunde redan jag kommer fron Argentina men jag tipsar
E
Daniel Lind
25 oktober 2022 09:11
Max: Jag har justerat nivå 2 och 3 så att talet 10 också tränas som det står i spelnivåernas namn.
M
Max! rediga stamsite 90gQ!
24 oktober 2022 17:58
VAR ÄR TIAN I DET HÄR? FÖRKLARA
E
Espanol
7 oktober 2022 10:49
Jätte bra spel att plugga med prov
V
Väldigt enkelt
29 september 2022 08:44
Jag kunde knappt något av spanskan förutom Uno, Dos, Tres fast nu kan jag hela från 0-10
H
Hannes
13 september 2022 11:56
bra ställe för att lära sig spanska
Anonym
7 september 2022 11:48
Jag går i 4 och tränar på spanska
N
N2or1
4 augusti 2022 15:28
Jag går i 2an. Jag älskar det här sättet
L
la
23 juli 2022 18:40
det här spelet är mycket bra gårt jag kan bra spanska nu
D
Diez
17 juni 2022 20:32
Det här är jätte roligt jag kan mycket bätre spanska😄!
E
En 8årig tjej
5 juni 2022 17:19
Jag går i tvåan och jag älskar det här spelet!!!
H
Hemlig
13 maj 2022 16:57
Jag tycker att det här spelet är bäst. Och jag går bara i tvåan!
E
En udda tjej
13 maj 2022 10:53
Jag går bara i trean men kan nu spanska
A
Ariaz
23 mars 2022 10:53
Men det här är lite roligt ibland super roligt
O
Olivia och Draco malfoy
7 december 2021 11:09
Jätte kul spel nu kan vi spanska ganska mycket 😊
N
någon
2 december 2021 08:56
Det är ett roligt sätt att lära sig spanska på, jag kan redan 0-40 och 50, 60, 70, 80, 90, 100! Det är bar träning inför läxförhör:)
Anonym
26 november 2021 14:09
Hej jag tyker det är bra för mann lär sej mycket.

Fler fördelar med plusmedlemskap