Tyska: prepositioner med ackusativ eller dativ

Annons
1
Hitta ordet
Bokstavsbräde
2
Memory
Tyska - svenska
3
Lucktext på tyska
Svår
4
Välj rätt ord
Flervalsfrågor Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-12 14:57 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-12 14:57 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-12 14:57 efter 23 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-12 14:56 efter 1 minuts spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-06 10:55 efter 6 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-06 10:49 efter 15 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-05 00:50 efter 6 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Lucktext på tyska.
2024-07-04 11:22 efter 47 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Lucktext på tyska.
2024-07-03 17:44 efter 10 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta ordet.
2024-07-03 07:34 efter 24 sekunders spelande.
Annons

Träna på prepositioner som styr ackusativ eller dativ i tyskan.

Spelet Tyska: prepositioner med ackusativ eller dativ

Instruktioner till Tyska: prepositioner med ackusativ eller dativ

Öva upp din tyska med prepositioner som styr ackusativ eller dativ, riktning eller befintlighet, bestämd artikel, obestämd artikel.

1. Hitta ordet

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 9 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Memory (Tyska - svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Lucktext på tyska

LucktextLucktext - Nivån innehåller 8 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 8 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Välj rätt ord

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Tyska: prepositioner med ackusativ eller dativ. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Tyska: prepositioner med ackusativ eller dativ kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 7 - Gymnasiet
Spelskapare
En användare (id 283159)
Uppdaterat
2022-10-12
Publicerat online
2022-10-12
Unikt id
15831
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4.6
Totalt 10
5
9
4
0
3
0
2
0
1
1

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

Anonym
23 oktober 2023 13:33
det är bra och jätte bra och fint spel och bästa att det är free

Fler fördelar med plusmedlemskap