Grönsaker och frukt

Annons
1
Memory
Svenska - tyska Svår
2
Ordfläta
Hitta frukten och grönsaken, Bokstavsbräde
3
Flervalsfrågor
Svenska till tyska Svår
4
Bildfrågor
frukt och grönsaker, Bildmarkeringar
5
Lucktext på tyska
frukt och grönsaker i meningar Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev fick ut alla orden på nivå 2. Ordfläta (Hitta frukten och grönsaken).
2024-04-11 10:43 efter 4 minuters spelande.
En elev fick 51 drag på nivå 1. Memory (Svenska - tyska).
2024-04-11 10:43 efter 3 minuters spelande.
En elev fick 77 drag på nivå 1. Memory (Svenska - tyska).
2024-04-11 10:43 efter 4 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Lucktext på tyska (frukt och grönsaker i meningar).
2024-04-11 10:42 efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Bildfrågor (frukt och grönsaker).
2024-04-11 10:41 efter 2 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska).
2024-04-11 10:41 efter 2 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska).
2024-04-11 10:39 efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska).
2024-04-11 10:39 efter 1 minuts spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Lucktext på tyska (frukt och grönsaker i meningar).
2024-04-11 10:39 efter 50 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska).
2024-04-11 10:39 efter 40 sekunders spelande.
Annons

Frukt och grönsaker på tyska som är bra att kunna.

Spelet Grönsaker och frukt

Instruktioner till Grönsaker och frukt

Träna dig på frukt och grönsaker på tyska som är bra att kunna. Spelet är anpassat för eleverna att ha i sitt ordförråd inför olika situationer som kan uppstå när de ska prata om frukt och grönsaker på tyska språket.

1. Memory (Svenska - tyska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 20 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ordfläta (Hitta frukten och grönsaken)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 14 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Bildfrågor (frukt och grönsaker)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 14 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 3 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Lucktext på tyska (frukt och grönsaker i meningar)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 12 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Grönsaker och frukt. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Grönsaker och frukt kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-09-09
Publicerat online
2018-04-30
Unikt id
8270
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 82
5
51
4
7
3
4
2
4
1
16

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

A
Alice
5 december 2019 11:26
Detär roligt, men om man gör det när man inte vet vad det svenska ordet är skulle det vara mer lärorikt om det stod det svenska ordet på rutan när man har hittat det tyska

Fler fördelar med plusmedlemskap