Oregelbundna verb - vanliga

Annons
1
Första formen
Infinitiv, Bokstavsbräde
2
Välj rätt form av verbet
Flervalsfrågor Svår
3
Översätt till engelska
Skriv, Frågor med fritextsvar Svår
4
Verbmemory
Svenska till engelska
5
Länka ihop
Svenska till uppläst engelska Extremt svår
6
Verbmemory
Svenska till uppläst engelska Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Välj rätt form av verbet.
2024-06-16 08:32 efter 14 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Första formen (Infinitiv).
2024-06-16 08:32 efter 9 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Första formen (Infinitiv).
2024-06-14 10:23 efter 3 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Första formen (Infinitiv).
2024-06-11 11:08 efter 32 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Första formen (Infinitiv).
2024-06-11 09:23 efter 5 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Första formen (Infinitiv).
2024-06-07 09:39 efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Välj rätt form av verbet.
2024-06-05 11:02 efter 15 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Välj rätt form av verbet.
2024-06-05 10:47 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Välj rätt form av verbet.
2024-06-04 14:23 efter 54 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Välj rätt form av verbet.
2024-06-04 14:22 efter 3 minuters spelande.
Annons

Här får du träna på vanligt förekommande oregelbundna verb i engelskan.

Spelet Oregelbundna verb - vanliga

Instruktioner till Oregelbundna verb - vanliga

Nu har du möjlighet att befästa några vanligt förekommande engelska oregelbundna verb. Träna gärna fler gånger så du befäster dem.

1. Första formen (Infinitiv)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 8 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Välj rätt form av verbet

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Översätt till engelska (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Verbmemory (Svenska till engelska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 20 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Länka ihop (Svenska till uppläst engelska)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren är dolda, men har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Verbmemory (Svenska till uppläst engelska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 20 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Första hälften av kortens texter är dolda, men har talsyntes på engelska. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Oregelbundna verb - vanliga. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Oregelbundna verb - vanliga kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2024-03-06
Publicerat online
2021-02-01
Unikt id
12801
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.4
Totalt 127
5
62
4
8
3
14
2
5
1
38

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

Anonym
28 april 2021 10:23
orkar inte alla anda i klassen har över 200 kunskaps poeng jag har bara 59

Fler fördelar med plusmedlemskap