Dubbelt och hälften

Annons
1
Dubbelt 1-10
Välj, Flervalsfrågor
2
Hälften 1-10
Välj, Flervalsfrågor
3
Dubbelt/hälften1-10
Välj, Flervalsfrågor
4
Dubbelt >10
Välj, Flervalsfrågor Svår
5
Hälften >10
Välj, Flervalsfrågor
6
Dubbelt över 10
Välj, Flervalsfrågor
7
Hälften över 10
Välj, Flervalsfrågor
8
Dubbelt 1-10
Skriv, Frågor med fritextsvar
9
Hälften 1-10
Skriv, Frågor med fritextsvar
10
Dubbelt/hälften1-10
Skriv, Frågor med fritextsvar
Annons
11
Dubbelt >10
Skriv, Frågor med fritextsvar
12
Hälften >10
Skriv, Frågor med fritextsvar
13
Dubbelt över 10
Skriv, Frågor med fritextsvar
14
Hälften över 10
Skriv, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Dubbelt 1-10 (Välj).
20 timmar sedan efter 4 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 2. Hälften 1-10 (Välj).
2024-06-12 22:08 efter 20 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Dubbelt 1-10 (Välj).
2024-06-12 22:08 efter 13 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Dubbelt 1-10 (Välj).
2024-06-12 09:22 efter 15 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Dubbelt 1-10 (Välj).
2024-06-12 09:21 efter 20 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Dubbelt 1-10 (Välj).
2024-06-11 13:56 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Dubbelt 1-10 (Välj).
2024-06-11 13:19 efter 17 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Dubbelt 1-10 (Välj).
2024-06-11 12:40 efter 31 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Dubbelt över 10 (Välj).
2024-06-10 22:22 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Hälften >10 (Välj).
2024-06-10 22:19 efter 3 minuters spelande.

Här kan du öva och nöta på de matematiska begreppen dubbelt och hälften.

Spelet Dubbelt och hälften

Instruktioner till Dubbelt och hälften

Läs frågan och välj rätt tal. Vad är dubbelt så stort som 5? Vad är hälften så stort som 8?

I detta spel övas förståelsen för begreppen dubbelt och hälften primärt inom talområdet 0-100. Att behärska hälften och dubbelt är viktigt för att kunna förstå och förklara proportionella samband.

Lycka till!

1. Dubbelt 1-10 (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hälften 1-10 (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Dubbelt/hälften1-10 (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Dubbelt >10 (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Hälften >10 (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Dubbelt över 10 (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Hälften över 10 (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Dubbelt 1-10 (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Hälften 1-10 (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Dubbelt/hälften1-10 (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Dubbelt >10 (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Hälften >10 (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Dubbelt över 10 (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Hälften över 10 (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Dubbelt och hälften. Maximala antalet poäng (14 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 14 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Dubbelt och hälften kan du totalt få 14 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Dubblor
Matematik
Räkna med skala
Matematik
Antal prickar
Matematik
Diamant AG6
Matematik
Hälften
Matematik
Öva matte-ord
Matematik

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2019-09-05
Publicerat online
2014-03-09
Unikt id
499
Sparat av
50-100 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 2 287
5
1 347
4
176
3
153
2
119
1
492

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 8 kommentarer om detta kunskapsspel.

A
albin eneroth
25 april 2022 12:43
det här spelet är bra.kan ni göra ett till spel.
O
Oliver Lagbo
28 april 2020 10:37
Bra spel jag har gjort allting rätt utan att göra fel
K
Kagan Shan Atci
24 februari 2019 12:57
Min son Kian älskar denna?
T
Tabarak Almasri
24 februari 2019 09:41
Det är bra spela, och det är jätteviktigt för träna på matte.
M
mohammad
1 mars 2016 13:10
Hej jag heter mohammad alshahad jag spelar på den här spel elevspel.se och den är bra.
-
---A
1 juni 2015 13:45
nja ganska lätt den borde ha varit svårare men gillade den :)
Anonym
10 maj 2014 10:08
Det spelet är jätte bra för mina klass 3 elever eller för 2:an
H
Helena
20 mars 2014 08:23
Kul men det vore ännu roligare om det fanns svårare nivåer. Annars var det kul

Fler fördelar med plusmedlemskap