Division enligt Gotlandsmodellen

Annons
1
A - Gul, Täljaren är 4-9
Välj svaret, Flervalsfrågor
2
A - Gul, Täljaren är 4-9
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
3
B - Orange, Täljaren är 10-18
Välj svaret, Flervalsfrågor
4
B - Orange, Täljaren är 10-18
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
5
C - Grön, Täljaren är 20-28
Välj svaret, Flervalsfrågor
6
C - Grön, Täljaren är 20-28
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
7
D - Rosa, Täljaren är 30-36
Välj svaret, Flervalsfrågor
8
D - Rosa, Täljaren är 30-36
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
9
E - Röd, Täljaren är 40-48
Välj svaret, Flervalsfrågor
10
E - Röd, Täljaren är 40-48
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
Annons
11
F - Blå, Täljaren är 54-81
Välj svaret, Flervalsfrågor Svår
12
F - Blå, Täljaren är 54-81
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. A - Gul, Täljaren är 4-9 (Välj svaret).
2024-07-09 10:52 efter 2 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 11. F - Blå, Täljaren är 54-81 (Välj svaret).
2024-06-10 15:29 efter 3 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 10. E - Röd, Täljaren är 40-48 (Skriv svaret).
2024-06-10 11:39 efter 32 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 9. E - Röd, Täljaren är 40-48 (Välj svaret).
2024-06-10 11:39 efter 37 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 8. D - Rosa, Täljaren är 30-36 (Skriv svaret).
2024-06-10 11:38 efter 42 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 7. D - Rosa, Täljaren är 30-36 (Välj svaret).
2024-06-10 11:37 efter 44 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 6. C - Grön, Täljaren är 20-28 (Skriv svaret).
2024-06-10 09:52 efter 48 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 5. C - Grön, Täljaren är 20-28 (Välj svaret).
2024-06-10 09:50 efter 45 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. B - Orange, Täljaren är 10-18 (Skriv svaret).
2024-06-10 09:48 efter 45 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 3. B - Orange, Täljaren är 10-18 (Välj svaret).
2024-06-10 09:48 efter 2 minuters spelande.

Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Spelet Division enligt Gotlandsmodellen

Instruktioner till Division enligt Gotlandsmodellen

Här ävar eleven på division, men utgår ifrån Gotlandsmodellen för multiplikation.

Tänk på att om du kan att 2x3=6 och 3x2=6 så är det lätt att förstå att 6/2=3 och 6/3=2.

1. A - Gul, Täljaren är 4-9 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 14 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. A - Gul, Täljaren är 4-9 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 14 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. B - Orange, Täljaren är 10-18 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. B - Orange, Täljaren är 10-18 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. C - Grön, Täljaren är 20-28 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. C - Grön, Täljaren är 20-28 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. D - Rosa, Täljaren är 30-36 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. D - Rosa, Täljaren är 30-36 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. E - Röd, Täljaren är 40-48 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. E - Röd, Täljaren är 40-48 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. F - Blå, Täljaren är 54-81 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. F - Blå, Täljaren är 54-81 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Division enligt Gotlandsmodellen. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Division enligt Gotlandsmodellen kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-06-14
Publicerat online
2014-03-27
Unikt id
587
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 819
5
473
4
67
3
74
2
42
1
163

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 12 kommentarer om detta kunskapsspel.

B
Boggie
20 december 2023 08:36
spel bra, mer spel spela jag gilla spel.
L
loiiiissss
19 januari 2023 10:43
bra spel riktigtikt roligt lär sig mycke
L
Lili
16 juni 2021 15:12
Superbra. Övar division och snart sitter det i hjärnan. :) :)
J
Janna
18 mars 2021 19:08
Jag fatar inte men jag ska försöka att lära mig med deta spelet för den värckar rolig! jag ser mycket bra kommentarer så jag ska spela hela dagen!!
Anonym
20 februari 2021 14:54
den här spelen är rolig och mycke lätt
Anonym
26 november 2020 10:22
Jag lär mig jättemycket men kanske att ni ska lägga till mer nivåer.
K
korv
16 november 2020 10:30
Man lär säg massa grejer med elevspel
Å
åsna
20 september 2018 12:52
jag älskar det har för det är roligt
Anonym
15 november 2017 08:33
Jag tycker det är för enkelt så jag vill att ni ska göra flera svåra nivåer
G
Gabriel
24 augusti 2017 16:28
Kul att kunna saker från Gotland.!!
Anonym
27 april 2017 09:15
Älskar det men vill att ni ska göra fler nivåer???
G
Gammal
1 april 2014 13:54
Jag tycker att elev spel gör matten mycke roligare. Jag lär mig mycket och jag kan lite svenska nu. Alltså jag kan ju redan svenska men att stava blir jag mycke bättre på. Ifall jag stavade fel nu så ska ni veta en sak. Jag har inte lärt mig allt som går att stava, men om jag bara har stavat rätt så är det ju bra.

Fler fördelar med plusmedlemskap