Talföljder med decimaltal

Annons
1
Talföljder
Skriv nästa tal, Frågor med fritextsvar Svår
2
Talföljder, svårare
Skriv nästa tal, Frågor med fritextsvar Svår
3
Gör klart talföljden
Fyll i luckorna, Lucktext Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-19 08:35 efter 26 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-18 11:40 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-18 11:38 efter 31 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-11 14:04 efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-11 14:02 efter 1 minuts spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-11 08:28 efter 10 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-11 08:28 efter 6 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Gör klart talföljden (Fyll i luckorna).
2024-06-10 16:24 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-10 12:34 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Talföljder (Skriv nästa tal).
2024-06-10 12:28 efter 56 sekunders spelande.
Annons

Träna på decimaltal genom att klura ut olika talföljder med tiondelar och hundradelar.

Spelet Talföljder med decimaltal

Instruktioner till Talföljder med decimaltal

Talföljderna är med tiondelar eller hundradelar. Tänk på att det ibland är lika mycket som läggs till varje steg (2 4 6 8 10 12), dvs en aritmetisk talföljd, och ibland ökar det som läggs till i varje steg: (1 2 4 7 11 16 22). Här ökar det med 1 första steget, därefter 2, därefter 3, därefter 4 osv.

1. Talföljder (Skriv nästa tal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Talföljder, svårare (Skriv nästa tal)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Gör klart talföljden (Fyll i luckorna)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Talföljder med decimaltal. Maximala antalet poäng (3 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 3 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Talföljder med decimaltal kan du totalt få 3 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 5 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-02-23
Publicerat online
2019-01-16
Unikt id
8796
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.3
Totalt 92
5
43
4
8
3
5
2
2
1
34

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
1 december 2022 10:20
det här spelet var bra om man är bra på matte
A
Albin
28 januari 2021 09:56
Bra spel men en aning enformigt.

Fler fördelar med plusmedlemskap