Instrument och instrumentgrupper i ensembler och orkestrar

Annons
1
Instrument
Bokstavsbräde
2
Gissa instrumentgruppen
Gissa ord Svår
3
Ensembler
Lucktext Svår
4
Orkestrar
Lucktext Svår
5
Länka ihop
Svår
6
Symfoniorkestern
Frågor med fritextsvar Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev fick 3 missar på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:10 efter 22 sekunders spelande.
En elev fick 1 miss på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:10 efter 14 sekunders spelande.
En elev fick 1 miss på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:09 efter 13 sekunders spelande.
En elev fick 2 missar på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:09 efter 20 sekunders spelande.
En elev fick 3 missar på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:09 efter 12 sekunders spelande.
En elev fick 0 missar på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:09 efter 10 sekunders spelande.
En elev fick 2 missar på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:08 efter 17 sekunders spelande.
En elev fick 2 missar på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:08 efter 21 sekunders spelande.
En elev fick 2 missar på nivå 2. Gissa instrumentgruppen.
2024-06-09 07:08 efter 15 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Länka ihop.
2024-06-05 10:29 efter 3 sekunders spelande.
Annons

Träna på instrumentgrupper som stråk, sträng och slagverk, men också instrument och ensembler.

Spelet Instrument och instrumentgrupper i ensembler och orkestrar

Instruktioner till Instrument och instrumentgrupper i ensembler och orkestrar

Här tränar man på instrumentgrupper och instrument kopplade till ensembler och orkestrar. Mna tränar även vikitga begrepp kopplade till detta område.

1. Instrument

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 15 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Gissa instrumentgruppen

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 6 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Ensembler

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Orkestrar

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Länka ihop

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Symfoniorkestern

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Instrument och instrumentgrupper i ensembler och orkestrar. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Instrument och instrumentgrupper i ensembler och orkestrar kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Musik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 7
Spelskapare
En användare (id 310759)
Uppdaterat
2024-02-06
Publicerat online
2024-02-06
Unikt id
18331
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.2
Totalt 11
5
4
4
2
3
1
2
0
1
4

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap