Vanliga svenska verb - svåra böjningar

Annons
1
Verb 1-10
Välj rätt preteritum, Flervalsfrågor
2
Verb 1-10
Skriv rätt preteritum, Frågor med fritextsvar
3
Verb 1-10
Välj rätt supinum, Flervalsfrågor
4
Verb 1-10
Skriv rätt supinum, Frågor med fritextsvar
5
Verb 11-20
Välj rätt preteritum, Flervalsfrågor
6
Verb 11-20
Skriv rätt preteritum, Frågor med fritextsvar
7
Verb 11-20
Välj rätt supinum, Flervalsfrågor
8
Verb 11-20
Skriv rätt supinum, Frågor med fritextsvar
9
Meningar 1-10
Presens, preteritum, supinum, Lucktext Svår
10
Meningar 11-20
Presens, preteritum, supinum, Lucktext Svår
Annons
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Verb 1-10 (Välj rätt preteritum).
10 timmar sedan efter 49 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Verb 1-10 (Välj rätt preteritum).
20 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Verb 1-10 (Välj rätt preteritum).
20 timmar sedan efter 11 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Meningar 11-20 (Presens, preteritum, supinum).
2024-06-12 20:52 efter 46 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Meningar 11-20 (Presens, preteritum, supinum).
2024-06-12 20:52 efter 45 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Verb 1-10 (Välj rätt preteritum).
2024-06-12 20:51 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Meningar 1-10 (Presens, preteritum, supinum).
2024-06-11 19:54 efter 5 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Verb 1-10 (Skriv rätt preteritum).
2024-06-11 08:41 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Verb 1-10 (Välj rätt preteritum).
2024-06-11 08:37 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Verb 1-10 (Välj rätt preteritum).
2024-06-11 08:31 efter 1 minuts spelande.

Öva på presens, preterium och supinum av vanliga verb som är lite svåra att böja på svenska.

Spelet Vanliga svenska verb - svåra böjningar

Instruktioner till Vanliga svenska verb - svåra böjningar

Här kan du träna på böjning av vanliga svenska verb som är lite svåra att böja: Infinitiv, presens, preteritum och supinum. Ditt uppdrag är att välja eller skriva in rätt ord i luckan för presens, preteritum eller supinum.

1. Verb 1-10 (Välj rätt preteritum)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Verb 1-10 (Skriv rätt preteritum)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Verb 1-10 (Välj rätt supinum)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Verb 1-10 (Skriv rätt supinum)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Verb 11-20 (Välj rätt preteritum)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Verb 11-20 (Skriv rätt preteritum)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Verb 11-20 (Välj rätt supinum)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Verb 11-20 (Skriv rätt supinum)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Meningar 1-10 (Presens, preteritum, supinum)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

10. Meningar 11-20 (Presens, preteritum, supinum)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Vanliga svenska verb - svåra böjningar. Maximala antalet poäng (10 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 10 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Vanliga svenska verb - svåra böjningar kan du totalt få 10 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Preteritum - dåtid
Svenska som andraspråk
Verbövningar
Svenska som andraspråk
Hjälpverb
Svenska som andraspråk
Väder: verb och adjektiv
Svenska som andraspråk
Verbgrupper
Svenska som andraspråk
Frågande pronomen & adverb
Svenska som andraspråk
Öva adverb
Svenska som andraspråk
Vanliga verb
Svenska som andraspråk
Verbgrupper - Rätt böjning av verb
Svenska som andraspråk
Ordföljd (SvA)
Svenska som andraspråk

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska som andraspråk
Målgrupp
Årskurs 3 - Gymnasiet
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-10-18
Publicerat online
2020-04-16
Unikt id
11381
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 610
5
376
4
44
3
43
2
22
1
125

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

A
Anthony
27 april 2020 16:19
Hej jag älskar spelet för att jag lärde mig super mycket P.s tvätta händerna mycket pga corona
A
Anthony
19 april 2020 11:26
Det här spelet är super kul :)

Fler fördelar med plusmedlemskap