Läs och skriv korta ord

Annons
1
Läs korta ord
s, l, a, o, r och m, Flervalsfrågor
2
Första bokstaven
s, l, a, o, r och m, Flervalsfrågor
3
Första bokstaven
s, l, a, o, r och m, Frågor med fritextsvar
4
Skriv korta ord
s, l, a, o, r och m, Frågor med fritextsvar
5
Memory
s, l, a, o, r och m
6
Var finns ljudet?
s, l, a, o, r och m, Flervalsfrågor Svår
7
Läs korta ord
e, i, a, Flervalsfrågor
8
Första bokstaven
e, i, a, Flervalsfrågor
9
Var finns ljudet?
e, i, a, Flervalsfrågor
10
Skriv korta ord
e, i, a, Frågor med fritextsvar
Annons
11
Memory
e, i, a
12
Läs korta ord
nuåf, Flervalsfrågor
13
Första bokstaven
nuåf, Flervalsfrågor
14
Var finns ljudet?
först, sist, mitt i, Flervalsfrågor Svår
15
Skriv ordet
n, u, å, f, Frågor med fritextsvar
16
Memory
nuåf
17
Läs korta ord
öbvtgj, Flervalsfrågor
18
Första bokstaven
ÖBVTGJ, Flervalsfrågor
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Första bokstaven (s, l, a, o, r och m).
2 timmar sedan efter 41 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Läs korta ord (s, l, a, o, r och m).
2 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 2. Första bokstaven (s, l, a, o, r och m).
10 timmar sedan efter 37 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Läs korta ord (s, l, a, o, r och m).
10 timmar sedan efter 2 sekunders spelande.
En elev fick 25 drag på nivå 5. Memory (s, l, a, o, r och m).
10 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Skriv korta ord (s, l, a, o, r och m).
10 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Läs korta ord (s, l, a, o, r och m).
10 timmar sedan efter 51 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 15. Skriv ordet (n, u, å, f).
12 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 18. Första bokstaven (ÖBVTGJ).
2023-06-02 14:37 efter 9 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Första bokstaven (s, l, a, o, r och m).
2023-06-02 14:36 efter 33 sekunders spelande.

Lär dig läsa och skriva korta ord med små bokstäver.

Spelet Läs och skriv korta ord

Instruktioner till Läs och skriv korta ord

Spel där du kan träna på att läsa och skriva korta ord tillsammans med bilder. För den första läs- och skrivinlärningen.

1. Läs korta ord (s, l, a, o, r och m)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Första bokstaven (s, l, a, o, r och m)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Första bokstaven (s, l, a, o, r och m)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 2 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriv korta ord (s, l, a, o, r och m)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 2 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som är skiftlägeskänsliga, dvs att det är viktigt med stora och små bokstäver. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Memory (s, l, a, o, r och m)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Var finns ljudet? (s, l, a, o, r och m)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 13 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Läs korta ord (e, i, a)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Första bokstaven (e, i, a)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Var finns ljudet? (e, i, a)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Skriv korta ord (e, i, a)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 2 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Memory (e, i, a)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Läs korta ord (nuåf)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Första bokstaven (nuåf)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Var finns ljudet? (först, sist, mitt i)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Skriv ordet (n, u, å, f)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Memory (nuåf)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Läs korta ord (öbvtgj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 16 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Första bokstaven (ÖBVTGJ)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Läs och skriv korta ord. Maximala antalet poäng (18 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 18 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Läs och skriv korta ord kan du totalt få 18 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska
Målgrupp
Förskoleklass - Årskurs 3
Övar
Läsa Skriva
Spelskapare
En användare (id 149392)
Uppdaterat
2020-03-17
Publicerat online
2019-10-07
Unikt id
10239
Sparat av
100-200 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3,9
Totalt 4 111
5
2 565
4
328
3
240
2
197
1
781

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 10 kommentarer om detta kunskapsspel.

T
Tjena mittbena
20 februari 2021 10:19
Bra spel om man vill komma upp i lever snabbt och om man är nybörjare på att skriva
D
Daniel Lind
19 januari 2021 08:32
Marie Sundqvist: Det är tyvärr inte möjligt med den talsyntes som finns idag. Vi har dock ett särskilt spel Bokstavsljud som övar just ljudet. Sök på det spelet så finns det där en annan uppläsning.
M
Marie Sundqvist
18 januari 2021 22:56
Bra spel! Men önskar att talsyntesen kunde säga bokstavsljuden i stället för bokstavsnamnet. Mmmm i stället för. "em"
M
Mohammed Alaloush
20 november 2020 15:39
Tack för införmation. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
M
Mohammed
2 oktober 2020 12:40
Det är ett bra sbel.
Så bra sbel älskar det alla borde spela det.............
:
:)
16 mars 2020 20:48
Tack för att du spelat och kommenterat spelet. Det ser ut som att det blev ett fel i uppgift 14, och jag har rättat till det nu så att det ska stämma med ordet båt. Kommentera gärna igen om du upptäcker något som inte verkar stämma.
A
anonym
24 februari 2020 18:24
på uppgift nummero 14 så visas det en bild på en båt då man ska välja vart å:et är i ordet. Ett alternativ skulle kunna vara att å:et är i mitten av ordet "båt" fast de menar tydligen åka istället för båt så å:et är i början av ordet. Uppgift 14 är i alla fall (det stavas inte iallafall) lite otydlig
J
Johnny.kevin
14 november 2019 17:01
Det är ett bra spel
🥺
🥺💘💖
11 november 2019 07:45
Jätte bra men ibland lite otydligt🥺💖💘
😀
😀
5 november 2019 17:26
så bra spel älskar det alla borde spela det.💖💖💖💖💞💞💞💗💗💗💗💕💕💕💓💓💓

Fler fördelar med plusmedlemskap