Verbböjning i presens

Annons
1
Verb i singular
Hitta verben, Bokstavsbräde
2
Verb i singular
machen, Flervalsfrågor
3
Verb i plural
gehen, Frågor med fritextsvar
4
Verb första person singular
Lucktext Svår
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Verb i singular (machen).
2024-06-23 22:02 efter 11 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Verb i singular (Hitta verben).
2024-06-23 22:02 efter 12 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Verb i singular (Hitta verben).
2024-06-15 17:38 efter 9 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Verb första person singular.
2024-06-12 10:39 efter 42 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Verb första person singular.
2024-06-12 10:38 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Verb i singular (machen).
2024-06-12 10:38 efter 6 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Verb i plural (gehen).
2024-06-12 10:35 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Verb i plural (gehen).
2024-06-12 10:34 efter 26 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Verb i singular (machen).
2024-06-12 10:34 efter 20 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Verb i singular (Hitta verben).
2024-06-12 10:33 efter 2 minuters spelande.
Annons

Verbböjning i presens (nutid), singular och plural.

Spelet Verbböjning i presens

Instruktioner till Verbböjning i presens

På tyska böjs alla verb i presens efter den person eller de personer som hör ihop med verbet. Du får träna på kapa av grundformen till en verbstam samt att lägga på den rätta ändelsen

1. Verb i singular (Hitta verben)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 5 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 4-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Verb i singular (machen)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på tyska. Svaren har talsyntes på tyska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Verb i plural (gehen)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på tyska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Verb första person singular

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på tyska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Verbböjning i presens. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Verbböjning i presens kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
En användare (id 216423)
Uppdaterat
2024-04-22
Publicerat online
2021-02-08
Unikt id
12888
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3
Totalt 134
5
52
4
11
3
12
2
5
1
54

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

E
Daniel Lind
22 april 2024 15:23
Anonym: Tack, det är nu korrigerat på nivå 3 från Wie till Wir.
Anonym
22 april 2024 10:35
I nivå 3 så står det "Wie ___________________ ins Cafe eller Kino, oavsätt oviktigt. Men det som är viktigt är att "Wie" är fel för att de betyder på svenska "hur" när det rätta är "Wir" som betyder "vi". Jag fick fel, och andra har också fått fel som speglas i varför det finns så många en stjärniga recensioner. Detta problem irriterar många och kan säkert även lära fel tysk grammatik till yngre.

Fler fördelar med plusmedlemskap